Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Massale steun voor Natuurmanifest Zuid-Holland

19 FEBRUARI 2015 | Natascha Hokke

In minder dan drie weken tijd hebben ruim 40 organisaties hun steun uitgesproken.

Massale steun voor Natuurmanifest Zuid-Holland

Op 11 maart wordt het manifest in het Natuurhistorisch museum in Rotterdam overhandigd aan de Zuid-Hollandse lijsttrekkers voor Provinciale Staten. De provinciale verkiezingen van 18 maart a.s. zijn namelijk cruciaal voor natuur en landschap. Je bent - als bedrijf, organisatie of inwoner - dus nog van harte welkom om het Natuurmanifest te steunen!

Zorgen over achteruitgang

De initiatiefnemers Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en IVN maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied nog onverminderd door. Slechts 15% van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren is overgebleven.

Fotograaf: Peter TrimmingHet kan anders

Het kan echter ook anders. Door de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich hier vestigen als de omstandigheden goed zijn. In het Natuurmanifest vragen de natuurorganisaties de lijsttrekkers om als provincie een sterke regierol te nemen om de natuur te beschermen en te versterken zodat de natuurtoppers zich in Zuid-Holland thuis kunnen voelen. Maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere de realisatie van de ecologische hoofdstructuur en een goede ruimtelijke bescherming van natuur en landschap.

Toekomst vol natuurtoppers

Het zien van een bever tijdens een wandeling, luisteren naar het prachtige gezang van nachtegalen of kanoën in het spoor van de otter. Er is veel enthousiasme voor dit mooie toekomstbeeld, want in minder dan drie weken tijd steunden ruim 40 organisaties het Natuurmanifest. Onder hen zijn diverse grote en bekende organisaties zoals Het Wereld Natuurfonds, de Vogelbescherming, Milieudefensie, de Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting.

De complete lijst met ondersteunende organisaties is hier te vinden. Aanvullend op deze organisaties maakten ook vele individuele inwoners van Zuid-Holland hun steun aan het Natuurmanifest kenbaar.

Doe mee met het manifest voor een aantrekkelijke provincie!

In het manifest staan 15 ‘natuurtoppers’ centraal, soorten die symbool staan voor een soortenrijke provincie. De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.

Natascha Hokke

Boswachter

Volg mij:Instagram