Nieuws van de boswachter

Massale steun voor Natuurmanifest Zuid-Holland

19 februari 2015 | Natascha Hokke

In minder dan drie weken tijd hebben ruim 40 organisaties hun steun uitgesproken.

Massale steun voor Natuurmanifest Zuid-Holland

Op 11 maart wordt het manifest in het Natuurhistorisch museum in Rotterdam overhandigd aan de Zuid-Hollandse lijsttrekkers voor Provinciale Staten. De provinciale verkiezingen van 18 maart a.s. zijn namelijk cruciaal voor natuur en landschap. Je bent - als bedrijf, organisatie of inwoner - dus nog van harte welkom om het Natuurmanifest te steunen!


Zorgen over achteruitgang


De initiatiefnemers Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en IVN maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied nog onverminderd door. Slechts 15% van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren is overgebleven.


placeholder

Fotograaf: Peter TrimmingHet kan anders

Het kan echter ook anders. Door de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich hier vestigen als de omstandigheden goed zijn. In het Natuurmanifest vragen de natuurorganisaties de lijsttrekkers om als provincie een sterke regierol te nemen om de natuur te beschermen en te versterken zodat de natuurtoppers zich in Zuid-Holland thuis kunnen voelen. Maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen onder andere de realisatie van de ecologische hoofdstructuur en een goede ruimtelijke bescherming van natuur en landschap.


Toekomst vol natuurtoppers


Het zien van een bever tijdens een wandeling, luisteren naar het prachtige gezang van nachtegalen of kanoën in het spoor van de otter. Er is veel enthousiasme voor dit mooie toekomstbeeld, want in minder dan drie weken tijd steunden ruim 40 organisaties het Natuurmanifest. Onder hen zijn diverse grote en bekende organisaties zoals Het Wereld Natuurfonds, de Vogelbescherming, Milieudefensie, de Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting.


De complete">http://milieufederatie.nl/ondersteunende-organisaties-natuurmanifest/">… lijst met ondersteunende organisaties is hier te vinden. Aanvullend op deze organisaties maakten ook vele individuele inwoners van Zuid-Holland hun steun aan het Natuurmanifest kenbaar.


Doe mee met het manifest voor een aantrekkelijke provincie!


In het manifest staan 15 ‘natuurtoppers’ centraal, soorten die symbool staan voor een soortenrijke provincie. De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.

placeholder
Boswachter op het Rotterdamse platteland
Natascha Hokke

Boswachter

logo