Ga direct naar inhoud
Terug

Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland

Waar: Vlietlanden

Wandelroute door de Vlietlanden, bij Vlaardingen en Maasland
6 uur 27
19,36 km

  Over de route

  Wandel langs de Vlietlanden en ontdek het authentieke, nooit ingepolderde boezemland in een oud laagveengebied. Je ziet hier vogels zoals de blauwborst, lepelaars en weidevogels. En in het voorjaar staan de hooilandjes vol gele dotterbloem en paarse pinkster- en koekoeksbloem!

  Waar kun je starten

  Echte koekoeksbloemen op de Vlietlanden
  Startpunt

  Bij het begin van de Trekkade

  Wat kom je onderweg tegen?

  Zeldzame planten en dieren
  Zeldzame planten en dieren
  Zeldzame planten en dieren

  1. Zeldzame planten en dieren

  De Vlietlanden is een bijzonder natuurgebied waar veel bijzondere planten en dieren een plekje hebben gevonden. Zo groeit er veenpluis, moeraskartelblad en brede orchis. Vogels die je er kunt zien zijn de kuifeend, kievit, grutto, ganzen en roofvogels zoals de bruine kiekendief en buizerd. Een zeldzaam zoogdier in de Vlietlanden is de noordse woelmuis. Deze muizensoort is tijdens de laatste ijstijd van zijn noordelijke familie gescheiden en heeft zich in Nederland ontwikkeld als een aparte ondersoort. De noordse woelmuis komt dus buiten Nederland niet voor! Zijn grootste concurrenten de aardmuis en veldmuis houden niet van nattigheid, waardoor de noordse woelmuis in natte natuur zoals de Vlietlanden een plek heeft. Je kunt hier (en op een aantal andere punten op de wandelroute) kiezen tussen een verharde weg of het jaagpad op de grasdijk.

  Commandeurspolder
  Commandeurspolder

  2. Commandeurspolder

  Duizenden ganzen zoeken in de winter in de Commandeurspolder en omliggende polders naar eten. Deze polders liggen lager dan de Vlietlanden; alleen de op kreekruggen gebouwde boerderijen steken boven het land uit. In het voorjaar broeden op de veenweidegraslanden weidevogels. De balts is een feest voor het oog en oor. De grutto’s en kieviten buitelen dan luidruchtig door de lucht!

  Overjarig rietland

  3. Overjarig rietland

  Het riet aan de overkant van de vaart wordt beheerd als overjarig rietland en wordt in de komende jaren op enkele plaatsen omgevormd naar dotterbloemhooiland. In het voorjaar bloeien in dit hooiland honderden dotterbloemen en paarse orchideeën zoals de brede orchis. Natuurmonumenten laat in de Vlietlanden ook een deel van het riet staan. Dit overjarige riet is belangrijk als broedgebied voor rietvogels zoals de rietzanger en de blauwborst. In de broedtijd imponeert het blauwborstmannetje met een prachtige knalblauwe borst.

  Praktische informatie

  • Vlietlanden, café-restaurant Uitspanning Vlietzicht

  Activiteiten in de buurt

  Bekijk de agenda