Word lid
Vlijmens Ven

Welkom in Vlijmens Ven

Wandel of fiets over de Heidijk langs dit natuurgebied dat helemaal herontwikkeld wordt. Straks is het allemaal blauw wat de klok slaat met blauwe zegge, blauwgrasland en het pimpernelblauwtje.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Vlijmens Ven
  • Nieuws

Over het gebied

Wandel of fiets over de Heidijk langs dit natuurgebied dat helemaal herontwikkeld wordt. Straks is het allemaal blauw wat de klok slaat ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch, met blauwgrasland en pimpernelblauwtje.

Natuurmonumenten zet zich in dit gebied samen met haar partners Waterschap Aa en Maas, De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch in om zeldzaam geworden natuur terug te brengen onder de noemer 'Blues in the Marshes', je leest er alles over op de projectpagina. Naast de blauwe flora en fauna komen er bijzondere planten en dieren voor als de das, havik en het krentenboompje dat mooi wit bloeit in de lente.

Pimpernelblauwtje beschermd

'Blues' staat voor het pimpernelblauwtje, een Europees beschermde vlindersoort die alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. 'Marshes' staat in dit project voor blauwgrasland dat zijn kleur dankt aan de blauwe zegge en waarvan er extra hectaren aan leefgebied voor het pimpernelblauwtje bijkomen. Broodnodig omdat er momenteel in heel Nederland nog maximaal 100 hectare blauwgrasland voorkomt.

Uitbreiding blauwgrasland

Uiteindelijk moet er 170 hectare nieuwe natuur, waaronder blauwgrasland bijkomen in het Vlijmens ven. Ook krijgt 50 hectare bestaande natuur in de Moerputten en Bossche Broek een oppepper. Het gaat om een unieke uitbreiding van blauwgrasland voor Noordwest-Europa. De Gemeente Heusden gaat de natuur langs de Heidijk verder ontwikkelen. De Vlinderstichting zorgt voor de optimale fine-tuning voor de leefomgeving van het pimpernelblauwtje en voor de informatieverstrekking aan het publiek.

Nieuwe wandelroutes en uitzichtpunten

In dit dichtbevolkte deel van Brabant wonen ongeveer 170.000 mensen. Meer dan 2 miljoen mensen bezoeken jaarlijks de 'Brabantse natuur'. Voor hen en voor de omwonenden zorgen we voor nieuwe wandelroutes en uitzichtpunten om bijvoorbeeld vlinders te observeren.

Creëren nieuwe natuur

Om de nieuwe natuur in het Vlijmens Ven te creëren, moet de bovengrond afgegraven worden. Deze grond zal deels door het Waterschap Aa en Maas hergebruikt gaan worden voor de aanleg van kades van het HoWaBo waterbergingsgebied ten westen van 's-Hertogenbosch.

 

Project 'Blues in the Marshes'

De Europese Commissie subsidieert het project 'Blues in the Marshes' met € 1,7 miljoen. Het geld is afkomstig uit het LIFE-programma dat dit jaar precies twintig jaar bestaat. De provincie Noord-Brabant draagt verder €1,5 miljoen bij; Natuurmonumenten en haar partners tekenen voor de rest. De totale projectkosten bedragen zo'n €3,5 miljoen.

Bezoekersinformatie

Vrij wandelen op wegen en paden
Honden welkom, mits aangelijnd
Vlijmens Ven

Nieuws van de boswachter