Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Vlijmens Ven

Sloot Vlijmens Ven

Hoe blauwer, hoe beter

“In het Vlijmens Ven voltrekt zich een wonder. Ik zie het natte grasland steeds ‘blauwer’ worden. En met blauwer bedoel ik ook paars, geel en groen. De knalgele ratelaar, paarse orchideeën en hoge rietkragen langs de slootkant. Hier ontwikkelt zich zeldzaam blauwgrasland. Meer verstopt in de sloten leven kranswieren en modderkruipers. En met de zang van karekiet en veldleeuwerik op de achtergrond is het hier echt genieten.”

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd

Boswachter van dit gebied

Meer over Vlijmens Ven

Over het gebied

Vlijmens Ven is een natuurgebied ten zuiden van Vlijmen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is onderdeel van aan groter moerassig gebied waar ook De Moerputten en de Bossche Broek deel van uitmaken. Dit laaggelegen gebied werd vroeger gebruikt als overlaatgebied voor het water dat van de zuidelijk gelegen dekzandruggen afstroomde. Die functie heeft het gebied nu weer, dit om overstromingen in Den Bosch te voorkomen.

placeholder

De hooi- en weilanden die wij als Natuurmonumenten beheren, mag het water weer stromen. Voorheen kampte het gebied met verdroging, hoewel het kwelwater nooit helemaal verdween. Nu creëren we weer natte en voedselarme omstandigheden waar veel wilde bloemen zich thuis op voelen. De vogels weten het gebied al te vinden. Ook de das  komt er voor.

placeholder

Blauwgrasland

De afgelopen eeuw raakten we bijna alle blauwgrasland kwijt. Van de 30.000 hectare was nog maar een kleine 30 hectare over. Oorzaak: mest en verzuring. Onder de noemer ‘Blues in the Marshes’ breiden we het blauwgraslandgebied nu uit met ruim 100 hectare uit. Dit doen we door de bovengrond af te graven, om de opgestapelde meststoffen af te voeren. Deze grond zal deels door het Waterschap Aa en Maas hergebruikt gaan worden voor de aanleg van kades. Op de schrale ondergrond kan dan weer blauwgrasland ontstaan.

Logo life

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Vlijmens Ven

Nieuws

Vlijmens Ven

Wat wij hier doen

Samenwerken

Vlijmens Ven vormt een ecologische eenheid met De Moerputten en de Bossche Broek. Een moerassig gebied met veel sloten en kwelwater (grondwater dat aan de oppervlakte komt). Daar creëren en versterken we de natuur onder de noemer 'Blues in the Marshes'. Het doel is 170 hectare nieuwe natuur, waaronder blauwgrasland in het Vlijmens Ven. Daarnaast krijgt 50 hectare natuur in de Moerputten en Bossche Broek een oppepper. In 2015 startten we in het Vlijmens Ven en de Moerputten twee projecten voor natuurherstel: Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo) en LIFE+-project 'Blues in the Marshes'. In het Vlijmens Ven graven we de bovengrond af. Die grond gaat naar de kades van het waterbergingsgebied ten westen van 's-Hertogenbosch. ‘Blues in the Marshes’ is een groot en ingewikkeld project waarbij we samenwerken met organisaties als Waterschap Aa en Maas, De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer en de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch. Maar we krijgen dit alleen voor elkaar dankzij de steun van onze leden. Ben jij al lid?

Word lid