Ga direct naar inhoud

Blues in the Marshes

De natuur ten zuidwesten van ‘s-Hertogenbosch gaat kleur bekennen! Blauw krijgt weer een kans dankzij de uitvoering van het LIFE+-project ‘Blues in the Marshes’. Blauw staat symbool voor de zeldzame natte natuur, die op Europese schaal wordt bedreigd en daarom bescherming behoeft.

pimpernel

Blauw in het groen

'Blues' staat hier voor het pimpernelblauwtje, een beschermde vlindersoort, die in Nederland alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. En met 'Marshes' worden de zeldzame blauwgraslanden bedoeld, het leefgebied van deze vlinder.

Om het pimpernelblauwtje te redden is verbetering en uitbreiding van de aanwezige restanten blauwgrasland van levensbelang. Veel andere planten en dieren, die ook afhankelijk zijn van deze vochtige en voedselarme graslanden profiteren mee van de maatregelen.

Hoogwater rond 's-Hertogenbosch

De ontwikkeling van natuur gaat hier hand in hand met de hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo) van het waterschap Aa & Maas. Dat plan moet ‘s-Hertogenbosch in tijden van hoogwater op de Maas, de Dommel en de Aa beschermen tegen overstromingen. Het is dan ook een mooi voorbeeld van een natuurlijke klimaatbuffer: natuurherstel gaat samen met waterveiligheid.

Europees LIFE+ Nature & provincie Noord-Brabant

Met financiële steun van het Europese LIFE+ Nature programma en de Provincie Noord-Brabant worden de zeldzame blauwgraslanden bij ‘s-Hertogenbosch hersteld en vergroot.

Samen sterk!

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zetten zich samen in om de zeldzaam geworden natuur terug te brengen.

Over het project

  • Layman's Report - Hét rapport dat voor iedereen goed leesbaar is en waarin je wordt meegenomen in het project.
  • Socio Economic Review - Welke effecten heeft het project gehad op de omgeving? Lees meer over de ervaringen van bezoekers en de ecosysteemdiensten.  

Nieuwsbrieven

Al het nieuws staat ook op een rijtje in onze project-nieuwsbrieven:

Gedurende het project houden we je zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld via Facebook.

Meer informatie over dit project

Logo Life en Natura 2000

Nieuws over Blues in the Marshes

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid