Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Blauwgrasland terug in Vlijmens Ven!

19 JUNI 2015 | Sander Verwoerd

De kiem is gelegd! Zeldzaam blauwgrasland kan weer wortelschieten in het Vlijmens Ven. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben hier afgelopen week, in het kader van het LIFE+ project Blues in the Marshes, maaisel van blauwgraslanden uit de Moerputten uitgestrooid.

Op de hoek van de Vendreef en de Wethouder Buulweg in Vlijmen (zie Google Maps) kun je de komende jaren de terugkeer van dit bloemrijke grasland volgen.

Snellere ontwikkeling

Het maaisel is nu op 9 hectare afgegraven grond aangebracht, maar zal in de komende aren in totaal 170 hectare moeten ‘voeden’ met blauwgrasland. Want met het maaisel komen zaden en insecten mee, die thuishoren in het blauwgrasland. Er is al ervaring met deze techniek op percelen in de Honderd Morgen bij ’s-Hertogenbosch. Hier is goed te zien dat de terugkeer van specifieke planten en insecten veel sneller verloopt.

Vroeger maaien voor Spaanse ruiter

Het maaisel is afkomstig van verschillende blauwgraslandjes in de Moerputten van Staatsbosbeheer. Het is gemaaid om daar de verruiging met wilgen tegen te gaan. Dat is extra vroeg gebeurd om vooral de zaden van vroeg bloeiende soorten, zoals de Spaanse ruiter en bepaalde zeggesoorten in het maaisel op te vangen en over te brengen naar het Vlijmens Ven.

 

Ouderwets handwerk

Er kwam bij deze klus ook nog ouderwets handwerk aan te pas. Sommige plekken in de Moerputten waren zo nat, dat het maaisel alleen ‘opgerold’ het veld kon verlaten. Deze rollen werden in het Vlijmens Ven door vrijwilligers en boswachters uitgerold en handmatig verspreid. Het maaisel van de drogere graslanden is gelukkig machinaal uitgestrooid, waardoor het werk in één dag kon worden geklaard.

Afgraven voor ideale condities Decennia lang zijn de gronden in gebruik geweest als akker of weiland en daardoor zwaar bemest. Met het LIFE-project Blues in the Marshes wordt de natuurlijke schrale en natte situatie hersteld. Eerst wordt de bovenste bemeste toplaag tot 40 cm afgegraven. De witte schrale zandbodem die tevoorschijn komt, vormt een perfecte voedingsbodem voor bijzondere planten. Het opborrelende kalkrijke kwelwater doet de rest en schept precies de juiste condities voor de terugkeer van blauwgrasland. Soorten zoals, melkviooltje, trilgras, blauwe zegge, grote pimpernel, Spaanse ruiter, tandjesgras, borstelgras, ratelaar, orchideeën en blauwe knoop hebben weer een toekomst in het Vlijmens Ven.

Sander Verwoerd

Volg mij:TwitterFacebook