Ga direct naar inhoud
Nieuws

Blues in the Marshes in maart 2015

24 maart 2015 | Sander Verwoerd

Wie nu door de Vughtse Gement richting het Vlijmens Ven rijdt, ziet op verschillende plekken graafmachines, bergen zand en plassen water. Hieronder vind je een overzicht van beelden uit het gebied met een korte toelichting.

Blues in the Marshes 2015

Bemeste grondlaag afgraven

Afgravingen in de Honderdmorgen en het Vlijmens Ven zijn in volle gang. Graafmachines schrapen heel nauwkeurig de bovenste 40 cm van de bodem af. Deze donkere toplaag is door het intensieve landbouwgebruik van de afgelopen decennia heel voedselrijk. De grond wordt gebruikt voor de aanleg van de HoWaBo dijk, die de stad ’s-Hertogenbosch in de toekomst moet beschermen tegen overstromingen.

Schrale bodem

Schrale zandbodem de basis voor natuurontwikkeling

Onder de voedselrijke toplaag komt een prachtige witte zandbodem tevoorschijn. Ook is door de afgraving het maaiveld dusdanig verlaagd, waardoor het kwelwater dat hier in de polder omhoog borrelt weer aan de oppervlakte kan komen.

De combinatie van schrale grond en kwel vormt de perfecte basis voor de ontwikkeling van bijzondere schraalgraslanden, waaronder ook het zeldzame blauwgrasland. Hier bloeien straks weer soorten zoals blauwe zegge, blauwe knoop, spaanse ruiter en grote pimpernel. Voor mens en dier is hier straks veel meer te beleven.

Blauwe Knoop

Natuurvriendelijke oevers

Veel sloten in het Vlijmens Ven krijgen natuurlijkvriendelijke oevers. De voorheen steile slootkanten worden schuin afgegraven. Zo ontstaat een geleidelijke overgang waarin allerlei oever- en moerasplanten kunnen groeien. Kikkers en salamanders vinden hier een geschikt leefgebied.

Sloten krijgen natuurlijke oevers

Natuurrijke Heidijk

In de gemeente Heusden is langs de Heidijk gestart met werkzaamheden om van de dijk een natuurrijke groene verbinding te maken. Onderaan de Heidijk is een poel gegraven met ook natuurvriendelijke oevers.

Gegraven poel onderaan Heidijk

Natte voeten in de Maij

Door een kapotte waterpomp kan het water het gebiedje de Maij niet uit en is een hele grote plas ontstaan. Daar profiteren op dit moment heel veel watervogels van, waaronder meerdere paartjes slobeenden.

Blues in the Marshes 2015
Sander Verwoerd
Sander Verwoerd