Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

GrasGoed is halverwege, een tussenstand

19 MAART 2018 | Sander Verwoerd

In het Interreg-project GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof, werken 12 organisaties aan een keten van gras tot eindproduct. Maaisel uit natte natuurterreinen dat niet geschikt is als veevoer, willen we inzetten als grondstof voor o.a. papier, isolatiemateriaal en turfvrije potgrond. Het project loopt intussen anderhalf jaar en er werden al heel wat resultaten geboekt.

Maaisel uit Vlijmens Ven

Welke soorten en hoeveelheden maaisel?

Afgelopen periode kregen we een beeld van de soorten en hoeveelheden reststromen die vrijkomen in de projectgebieden (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, Altena-Biesbosch en Vlijmens Ven, Dommeldal en Vallei van de Zwarte Beek). De bevindingen werden samen gebracht in een uitgebreid rapport.

Van verschillende soorten natuurgras (o.a. witbol, éénjarig riet, zegges, pitrus en lidrus) werden kuilen aangelegd. Met die kuilen kan het gras voor langere tijd bewaard blijven en is het heel het jaar beschikbaar voor experimenten. Zo verwerkten we al ingekuild gras tot vezels. Die vezels worden in producten verwerkt.

Scheiden van natuurmaaisel 

Een mobiele grasraffinagemachine scheidde voor het eerst op terrein vers natuurmaaisel in vezels, eiwitten en restsappen. Zowel van (ingekuild en vers) gras als van grasvezels werden stalen genomen. We onderzochten of ze bruikbaar waren in potentiële eindproducten. Voor een aantal producten als papier, karton en isolatiematten waren de eerste resultaten veelbelovend. Voor andere producten als kattenbakkorrels en bodemverbeteraar/potgrond staat het verwerkingsproces nog niet helemaal op punt. De komende periode werken we hier verder aan. Op basis van de eerste testen gaan we aan de slag met het aanpassen en verfijnen van de verwerkingsinstallaties en starten we volgend maaiseizoen met een nieuwe reeks testen.

Nieuwe bio-producten en haalbaarheid

De voorbije periode werden 8 potentiële biogebaseerde eindproducten geselecteerd en hebben we voor elk product een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Vervolgens werden op basis daarvan 4 producten gekozen waar we ons binnen GrasGoed verder op zullen richten, met name papier, turfvrije potgrond en bodemverbeteraar, veevoeder en isolatiematten. Voor deze producten zullen komende periode businesscases en marketingplannen worden ontwikkeld.

Samen kom je verder

Tot slot waren er diverse expertmeetings. Een eerste in mei 2017 over de logistieke uitdagingen binnen de keten van gras naar goed. Deze meeting bracht een heleboel nieuwe inzichten en enkele maanden later voerden we de eerste praktijktesten met aangepaste maai- en opraapmachines op rupsen uit dankzij die inzichten. Daarbij werd 15 hectare nat tot zeer nat grasland op veenbodem gemaaid en afgevoerd in natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. We onderzochten of dit snel en efficiënt kon zonder de bodem en de natuur te beschadigen. Op basis van die resultaten zullen er dit voorjaar aangepaste maai- en opraapmachines ontwikkeld worden en gaan we ons ook verder richten op transport en overslag(locaties).

In een tweede expertmeeting (mini-symposium) werden de eerste resultaten binnen het project aan een breed publiek gepresenteerd. De deelnemers kregen zo inzicht over de hoeveelheid en kwaliteit van het natuurgras, de wetgeving rondom verwerking en toepassing en de mogelijkheden voor verwerking.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Interreg Grensregioprogramma Vlaanderen-Nederland, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, Provincie Antwerpen en Provincie Noord-Brabant.

Sander Verwoerd

Volg mij:TwitterFacebook