Ga direct naar inhoud
Nieuws

LIFE subsidie voor Vlijmens Ven

16 augustus 2012 | Sander Verwoerd

Blauwe zegge, blauwgrasland, pimpernelblauwtje; het is allemaal blauw wat de klok slaat ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch. Natuurmonumenten zet zich in dit gebied samen met haar partners Waterschap Aa en Maas, De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch in om zeldzaam geworden natuur terug te brengen.

Weids landschap

Waterschap Aa en Maas, De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch in om zeldzaam geworden natuur terug te brengen.

Project  'Blues in the Marshes'  

De Europese Commissie subsidieert, zoals vrijdag 20 juli bekend werd, het project 'Blues in the Marshes' met EUR 1,7 miljoen. Het geld is afkomstig uit het LIFE-programma dat dit jaar precies twintig jaar bestaat. De provincie Noord-Brabant draagt verder EUR 1,5 miljoen bij; Natuurmonumenten en haar partners tekenen voor de rest. De totale projectkosten bedragen zo'n EUR 3,5 miljoen.

Pimpernelblauwtje beschermd

'Blues' staat voor het pimpernelblauwtje, een Europees beschermde vlindersoort die alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. 'Marshes' staat in dit project voor blauwgrasland dat zijn kleur dankt aan de blauwe zegge en waarvan er extra hectaren aan leefgebied voor het pimpernelblauwtje bijkomen. Broodnodig omdat er  momenteel in heel Nederland nog maximaal 100 hectare blauwgrasland voorkomt.

Uitbreiding blauwgrasland   

Uiteindelijk moet er 170 hectare nieuwe natuur, waaronder blauwgrasland bijkomen in het Vlijmens ven. Ook krijgt 50 hectare bestaande natuur in de Moerputten en Bossche Broek een oppepper. Het gaat om een unieke uitbreiding van blauwgrasland voor Noordwest-Europa. De Gemeente Heusden gaat de natuur langs de Heidijk verder ontwikkelen. De Vlinderstichting draagt in het project zorg voor de optimale fine-tuning voor de eisen die het pimpernelblauwtje stelt aan haar biotoop en voor de informatieverstrekking aan het publiek.

Pimpernelblauwtje

Nieuwe wandelroutes en uitzichtpunten  

In dit dichtbevolkte deel van Brabant wonen ongeveer 170.000 mensen. Jaarlijks komen er meer dan twee miljoen mensen recreëren in de Brabantse natuur. Voor hen komen er ook extra voorzieningen zoals uitbreiding van wandelroutes en uitzichtpunten om bijvoorbeeld vlinders te observeren.

Creëren nieuwe  natuur 

Om de nieuwe natuur in het Vlijmens ven te creëren moet de bovengrond afgegraven worden. Deze grond zal deels door het Waterschap Aa en Maas hergebruikt gaan worden voor de aanleg van kades van het Howabo waterbergingsgebied ten westen van 's-Hertogenbosch.

'Floodplain Development'   

Naast 'Blues in the Marshes' krijgt Natuurmonumenten nog een LIFE-subsidie van ruim EUR 1,6 miljoen voor het project 'Floodplain Development'. In de Velperwaard en de Kopperwaard wordt zo'n 100 hectare opnieuw ingericht voornamelijk als stroomdalgrasland en glanshaverhooiland. De totale projectkosten bedragen hier EUR 3,2 miljoen. De Nationale Postcode Loterij sponsort het overige deel van de kosten.  

Europees LIFE programma bestaat 20 jaar

Het Europese LIFE programma bestaat dit jaar precies 20 jaar. Het voorziet in herstel en ontwikkeling van natuurwaarden in Natura 2000-gebieden in Europa. Het LIFE-programma startte voor Natuurmonumenten in 1996 met een herstelproject in het Naardermeer. In de loop van de jaren is in totaal 58 miljoen euro gestoken in LIFE-projecten waaraan Natuurmonumenten deelnam. 'Blues in the marshes'  en 'Floodplain Development' zijn het negentiende en twintigste project waarvoor Natuurmonumenten Europese LIFE-subsidie ontvangt.

Logo Life 20 jaar RGB
Sander Verwoerd
Sander Verwoerd