Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Martens en Van Oord mag grote waterberging bij ‘s-Hertogenbosch realiseren

17 februari 2014 | Sander Verwoerd

Waterschap Aa en Maas heeft op 25 februari definitief besloten om de uitvoering van Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch en de natuurontwikkeling in de Moerputten en het Vlijmens Ven te gunnen aan Martens en Van Oord. Deze aannemer moet gaan zorgen voor de realisatie van het waterbergingsgebied ten westen van 's-Hertogenbosch en de ontwikkeling van de natuurgebieden de Moerputten en het Vlijmens Ven. De natuurontwikkeling maakt deel uit van het Europese LIFE+ project 'Blues in the Marshes'.

Gunning hoogwateraanpak 's Hertogenbosch

Het waterschap heeft voor de uitvoering een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. De inschrijvingen zijn beoordeeld op de economisch meest voordelige inschrijving. Behalve de prijs is ook gekeken naar werkwijze en planning, de wijze waarop de aannemer omgaat met de omgeving en de manier waarop de verkeershinder tijdens de uitvoering zoveel mogelijk wordt beperkt. Van alle inschrijvingen is Martens en Van Oord het best beoordeeld op deze punten. Natuurmonumenten is bij deze beoordeling betrokken als 'leading partner' van Blues in the Marshes. Andere samenwerkingspartners van het project zijn De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer en de gemeente Heusden.

Het project Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch omvat maatregelen om 's-Hertogenbosch te beschermen tegen wateroverlast. Zo wordt een gebied van 750 hectare tussen Vlijmen, Vught en 's-Hertogenbosch ingericht als waterberging. Tijdens hoogwaterpieken op de Maas kan water hier tijdelijk worden geparkeerd. De waterberging wordt gerealiseerd door kades aan te leggen rondom het aangewezen gebied. De inlaat voor de waterberging is in 2012 al opgeleverd.

Life + Natura 2000

Het waterbergingsgebied overlapt voor een deel de natuurgebieden de Moerputten en het Vlijmens Ven. Om de bestaande natuurwaarden in dit gebied te behouden en zeldzame soorten de kans te geven zich te ontwikkelen, wordt in het kader van het project Blues in the Marshes voedselrijke, voormalige landbouwgrond afgegraven. De natte, schrale grond maakt het voor bijzondere planten en dieren, zoals de zeldzame vlinder pimpernelblauwtje, mogelijk om te leven. De afgegraven grond wordt onder andere gebruikt voor de aanleg van de kades van de waterberging.

Bijeenkomst op 11 maart

Volgens de planning van de aannemer wordt in maart 2014 gestart met de werkzaamheden. Voor direct omwonenden en geïnteresseerden wordt een informatieavond georganiseerd op 11 maart. De bijeenkomst vindt plaats in Hotel Prinsen in Vlijmen en start om 20.00 uur. Aanmelden kan via de website van het waterschap Aa en Maas.

Logo's Staatsbosbeheer, Gemeente Heusden, de Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en Natuurmonumenten
Sander Verwoerd
Sander Verwoerd