Nieuws van de boswachter

Natuurherstel Vlijmens Ven loopt jaar voor op schema!

23 juni 2016 | Sander Verwoerd

Graafmachines zijn nog volop aan het werk in het Vlijmens Ven, maar daar komt binnenkort een einde aan. Natuurmonumenten kreeg deze week het bericht dat het afgraven van grond naar verwachting al in september klaar is. Dit is ongeveer een jaar eerder dan gepland.

Ratelaar

Door het afgraven verdwijnt de rijk bemestte grond en wordt de natuur hier natter. Dat is goed nieuws voor de natuur in het Vlijmens Ven, die nu eerder tot ontwikkeling komt!

Vraag naar grond versnelt natuurontwikkeling

Dat de werkzaamheden in versneld tempo worden uitgevoerd heeft alles te maken met de vraag naar grond. “Er doet zich nu een mogelijkheid voor om een groot deel van de 85.000 kuub grond, die nog in het Vlijmens Ven moet worden afgegraven, af te zetten op de Vlagheide bij Schijndel” vertelt Arjan Sennef van Aannemingsbedrijf Martens en van Oord. ”Met die grond wordt een voormalige vuilstort goed afgedekt en krijgt de plek een nieuwe bestemming.

Groen licht voor blauwgrasland!

Het afgraven van het Vlijmens Ven is een maatregel uit van het LIFE+ project Blues in the Marshes. Decennia lang is in het gebied mest uitgereden om de akkers vruchtbaar te krijgen. “Van die rijk bemestte bovenlaag willen wij nu af”, vertelt boswachter Lianne Schröder van Natuurmonumenten. “Want de oorspronkelijke natuur in dit gebied is niet gebaat bij zoveel voedingsstoffen in de grond”. Daarom wordt de bovenste 40 cm afgegraven. Het gebied wordt daardoor natter en voedselarmer en dat betekent groen licht voor de terugkeer van de soortenrijke blauwgraslanden”.

Ratelaar kondigt de terugkeer natuur aan

De grote ratelaar heeft niet veel tijd nodig, want op de delen in het Vlijmens Ven die pas vorig jaar zijn afgegraven, bloeit deze plant nu al uitbundig geel. “Het is een voorbode van nog veel meer moois”, aldus Schröder, die de natuurontwikkeling nauwlettend in de gaten houdt. “De zaden van de ratelaar zijn meegekomen met het maaisel van blauwgraslanden uit De Moerputten van Staatsbosbeheer. Wij hebben dat vorig jaar machinaal verspreid over de pas afgegraven grond om de terugkeer van het zeldzame type grasland te versnellen”.

Wandelen door het Vlijmens Ven

Veel planten en dieren krijgen er met de komst van de blauwgraslanden meer leefgebied bij. Het wordt in de toekomst dus een fantastisch gebied om vogels, vlinders en bloemen te spotten. Op dit moment buigt Natuurmonumenten zich in overleg met de gemeente Heusden over de aanleg van een wandelroute door het Vlijmens Ven. Waarschijnlijk start de route in de toekomst bij de molen van Vlijmen en wordt ook een verbinding gemaakt met het prachtige nieuwe uitkijkpunt op de Heidijk.

Samen sterk!

In het LIFE+ Nature project ‘Blues in the Marshes’ zetten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zich samen in om zeldzaam geworden blauwgraslanden te herstellen. Doel is om hiermee het leefgebied van bedreigde dieren en planten te verbeteren en te vergroten, waaronder de vlindersoort pimpernelblauwtje. De ontwikkeling van natuur gaat hier hand in hand met de hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch. Dat plan moet ‘s-Hertogenbosch in tijden van hoogwater op de Maas, de Dommel en de Aa beschermen tegen overstromingen.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd
logo