Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oude grensbomen Nieuwe Kooi weer zichtbaar

15 april 2015 | Sander Verwoerd

Sinds half april zijn de oude knotbomen van de Nieuwe Kooi weer zichtbaar aan de rand van het kooibos.

Howabodijk

Voor de aanleg van de HoWaBo-kade in de Rijskampen moest namelijk een deel van het kooibos rond eendenkooi de Nieuwe Kooi worden gekapt. Zo is ruimte gemaakt voor de hoogwaterkade en voor een brede beheergang er langs. Door de kap is de oorspronkelijke grootte van het kooibos weer hersteld. Dat is mooi te zien aan de oude knotbomen, die uit de wildernis tevoorschijn kwamen. Net als vroeger markeren ze met hun oer-Hollandse verschijning weer de grenzen van het kooibos.

De Nieuwe Kooi  is omringd door een eiken-essenkooibos. In de loop van tientallen jaren is het langzaam groter geworden. Deels doordat er nieuwe bomen werden aanplant, maar ook door een natuurlijk proces van dichtgroeien. Vanaf de sloot is nu een brede strook bos gekapt. Het stamhout wordt verwijderd en de takken versnipperd. Op de foto ligt dat in grote hopen te wachten om afgevoerd te worden.

Vogelgebied

Het gebied rond de kooi wordt 's-winters onder water gezet, waarmee het een rustgebied voor de kleine zwaan is geworden, waarvan er jaarlijks een duizendtal te gast zijn. Grutto, wulp, slobeend en kwartel zijn broedvogels in het weidegebied terwijl in de kooibossen de wielewaal, grauwe vliegenvanger en steenuil broeden.

Eendenkooien Rijskampen
Sander Verwoerd
Sander Verwoerd