Word lid
Wandelen

Wandelroute Volgerland op Goeree, Zuid-Holland

Wandelroute Volgerland op Goeree, Zuid-Holland

5 km

Waar

Volgerland

Wandelen

Wandelroute Volgerland op Goeree, Zuid-Holland

De wandeling Het Volgerland brengt je door een gevarieerd duinlandschap met rijk vogelleven. Op korte afstand van elkaar wandel je in de buurt van het strand, de zeewerende duinen en de binnenduinen.

Tegenwoordig biedt het grasland volop kansen voor broedvogels. Tijdens het wandelen zie je mogelijk vogels als tureluur, kievit, scholekster, veldleeuwerik en graspieper. Allemaal soorten die in het agrarisch landschap steeds schaarser worden. Bij de kreek waarlangs de wandroute voert, kunnen broedvogels terecht als rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden.

De 5 kilometer lange wandelroute is met witte pijlen gemarkeerd. De wandelroute begint op de parkeerplaats aan het eind van de Groene Dijk in Ouddorp.

Praktische informatie

Bereikbaarheid

  • START

Startpunt

Startpunt wandelroute Volgerland: Toon op kaart

Aanrijdroute auto

Op de N57 neem je de afslag Noordzeestrand / Strand Vuurtoren. Deze weg (West Nieuwlandseweg) gaat richting Vuurtoren. Volg deze weg die overgaat in de Groeneweg. Blijf rechtdoor rijden tot de T-splitsing. Hier ga je linksaf, de Groenedijk op. Volg deze weg die eindigt op de parkeerplaats.

De route

 Startpunt

5 km

Wandelroute Volgerland op Goeree, Zuid-Holland