Ga direct naar inhoud
Terug

Wandelroute Volgerland op Goeree, Zuid-Holland

Waar: Volgerland

Volgerland
1 uur 53
5 km
  • Honden welkom, mits aan de lijn

Over de route

De wandeling Het Volgerland brengt je door een gevarieerd duinlandschap met rijk vogelleven. Op korte afstand van elkaar wandel je in de buurt van het strand, de zeewerende duinen en de binnenduinen.

Tegenwoordig biedt het grasland volop kansen voor broedvogels. Tijdens het wandelen zie je mogelijk vogels als tureluur, kievit, scholekster, veldleeuwerik en graspieper. Allemaal soorten die in het agrarisch landschap steeds schaarser worden. Bij de kreek waarlangs de wandroute voert, kunnen broedvogels terecht als rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden.

De 5 kilometer lange wandelroute is met witte pijlen gemarkeerd. De wandelroute begint op de parkeerplaats aan het eind van de Groene Dijk in Ouddorp.

Waar kun je starten

Volgerland
Startpunt

Startpunt wandelroute Volgerland

Wat kom je onderweg tegen?

Bloeiende planten

1. Bloeiende planten

In de zomer lopen koeien van de boer door het natuurgebied. Zij houden de begroeiing kort. Op deze manier kunnen unieke planten zoals de brede orchis in het gebied bloeien! 

Uitkijkpunt
Uitkijkpunt
Uitkijkpunt

2. Uitkijkpunt

Hier bij het uitkijkpunt aan de kreek heb je kans om veel bijzondere vogels te zien! De rietgors, kleine karekiet, dodaars en eenden vinden hier allemaal een plekje. Langs de oevers van de kreek zoeken lepelaars naar eten.Tip van de boswachter: Tijdens de vogeltrek kunnen er verrassende voorbijgangers als lepelaars, vissende sterns en allerlei steltlopers te zien zijn. Neem dus gerust de tijd bij het vogelkijkpunt!

Uitwaaien op het strand
Uitwaaien op het strand
Uitwaaien op het strand

3. Uitwaaien op het strand

Waar kun je beter uitwaaien dan op het strand? Geniet hier van de bijzondere kustvogels. Oeverlopers, bontbekplevieren en tientallen bonte strandlopers; je kunt ze hier allemaal tegenkomen. Niet voor niets zie je ze in grote groepen driftig in het slik prikken. Er is genoeg eten te vinden! Je vindt hier dan ook een grote variatie aan schelpen: massa’s kokkels, strandschelpen en zwaardschedes.