Nieuws van de boswachter

Doe mee! Leve(nd) Zuid-Holland met 15 natuurtoppers

28 januari 2015 | Natascha Hokke

Wie zou het nu niet leuk vinden om in de natuur een glimp op te vangen van een zeearend? Natuurtoppers zoals deze soorten verfraaien de landschappen in Zuid-Holland en zijn een graadmeter voor een schoon milieu en een rijke natuur. Daarom hebben de natuurorganisaties in Zuid-Holland samen een manifest opgesteld om in te zetten op een aantrekkelijk, natuurrijk Zuid-Holland.

Doe mee! Leve(nd) Zuid-Holland met 15 natuurtoppers

De provinciale verkiezingen van 18 maart a.s. zijn cruciaal om dit mooie toekomstbeeld te realiseren. Inwoners en organisaties in Zuid-Holland worden uitgenodigd om mee te doen met dit manifest.

Het kan anders

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollands Landschap en IVN maken zich zorgen over de achteruitgang van dier- en plantsoorten in Zuid-Holland. Hoewel deze achteruitgang in de natuurgebieden nu tot staan lijkt te zijn gebracht, gaat deze in het agrarisch gebied nog onverminderd door. En er is nog maar 15% van de soorten die oorspronkelijk aanwezig waren overgebleven. Het kan echter ook anders. Vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen kunnen veel soorten zich hier vestigen als de omstandigheden goed zijn.

Doe mee met het manifest voor een aantrekkelijke provincie!

In het manifest staan 15 ‘natuurtoppers’ centraal, soorten die symbool staan voor een soortenrijke provincie. Wie vindt het nu niet leuk om bevers te zien, het prachtige gezang van nachtegalen en het gejubel van grutto’s te horen of om te kanoën in het spoor van de otter?

Om dit te behouden én op meer plaatsen te realiseren moet de provincie deze natuurtoppers hoog in het vaandel dragen. De natuurorganisaties willen de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten verkiezingen met het manifest hier dan ook toe oproepen. Inwoners en organisaties in Zuid-Holland worden uitgenodigd om het manifest te steunen. Jij ook!

15 natuurtoppers

De 15 natuurtoppers zijn: otter, grutto, zeearend, bever, Atlantische zalm, nachtegaal, tapuit, zeehond, bosuil, bij, argusvlinder, boommarter, spindotter, slobeend en purperreiger.

placeholder

Het Natuurmanifest is een initiatief van: Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Zuid-Holland Landschap en IVN.

Boswachter op het Rotterdamse platteland
Natascha Hokke

Boswachter

logo