Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Drukte in lepelaarskolonie in Quackjeswater

30 maart 2016 | Natascha Hokke

Eén van de grootste broedkolonies van de lepelaar in ons land bevindt zich in het Quackjeswater op Voorne-Putten. In 2015 broedden hier maar liefst 214 paar.

Drukte in lepelaarskolonie in Quackjeswater

<h3>Trekvogel</h3>
<p>De lepelaar is een trekvogel. In Europa behoort Nederland tot de meest noordelijke broedgebieden. De belangrijkste overwinteringsgebieden van onze lepelaars liggen in Spanje en West-Afrika. Gewoonlijk keren de eerste lepelaars terug in de loop van februari en maart. Tot ver in april vestigen de broedparen zich. Het is opvallend dat het arriveren vanuit de overwinteringsgebieden in een paar ‘golven’ verloopt. Terwijl de eerste lepelaars al jongen hebben die kunnen vliegen, moeten laatkomers nog met broeden beginnen.</p>
<h3></h3>

placeholder

<p><strong>Fotograaf</strong>: Geert LieffijnKolonie goed zichtbaar
</p><p>Het Quackjeswater is opengesteld voor publiek en de lepelaarkolonie is goed te zien vanaf het vogelkijkpunt. De komende weken zal de vogeldrukte verder toenemen wanneer nog steeds lepelaars, aalscholvers en kleine zilverreigers in de kolonie terugkeren.</p>
<p>Wil jij een kijkje nemen? Wandel eens <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/voornes-duin/route/wande… route rondom het duinmeer Quackjeswater!</a></p>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter