Ga direct naar inhoud
Nieuws

Duinherstel op Voorne weer begonnen

17 oktober 2013 | Femke Deelstra

In september is het onderhoudswerk hervat bij Stekelhoek, waarna in oktober ook bij Quackjeswater wordt begonnen. Het broedseizoen is voorbij en de aannemer kan deze twee laatste deelgebieden in Voornes Duin deze winter gaan afmaken.

Werkzaamheden duinherstel Stekelhoek in Voornes duin

Waarom herstel?

De afgelopen decennia is het duin, vooral door menselijk toedoen, in snel tempo dichtgegroeid met struiken en bomen. Hierdoor verdwijnt het zo kenmerkende duinlandschap op Voorne. En daarmee de enorm rijke planten- en dierenwereld. Gelukkig is hier met hulp van LIFE-subsidie wat tegen te doen.

Stekelhoek

Bij het duin rond Stekelhoek gaat het vooral om herstel van grijze duinen. Dit zijn duinen die achter de met helm begroeide witte duinen liggen. Ook een kleine oppervlakte vochtige duinvalleien wordt hersteld. Het werk omvat vooral de verwijdering van (duindoorn)struweel. Ook zal er gemaaid en een deel geplagd worden. Samen met het hieronder genoemde Quackjeswater en Panweggebied zal het één begrazingsgebied gaan vormen.

Graspieper

Quackjeswater

Ook aan de zeezijde van het Quackjeswater gaat het vooral om uitbreiding van de grijze duinen. Daarnaast wordt er een klein oppervlakte aan vochtige duinvalleien hersteld. Net als bij Stekelhoek zal dit worden gerealiseerd door (duindoorn)struweel te verwijderen. In het struweel staan ook bomen die verwijderd worden. Wat belangrijk is: het besloten karakter rondom het Quackjeswater zal in stand blijven. Dit oerbosachtige gebied heeft zo zijn charme en waarde.

Ontdek Voornes Duin

In de Vogelpoel, de Pan en het Waterbos in Voornes Duin is al eerder duinherstel uitgevoerd. En het heeft effect! Bijzondere soorten van open duin vinden weer een plekje in het natuurgebied. Benieuwd hoe het eruit ziet? Loop eens de groene route door het Waterbos!

Femke Deelstra