Ga direct naar inhoud
Nieuws

Excursie over vervolg onderhoud Voornes Duin

28 augustus 2013 | Femke Deelstra

Vanaf begin september start het vervolg van het onderhoud in Voornes Duin. Er wordt begonnen bij Stekelhoek en later bij het Quackjeswater. Bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom op de excursies die we hierover organiseren.

Excursie Voornes Duin

Waarom herstel?

De afgelopen decennia is het duin, vooral door menselijk toedoen, in snel tempo dichtgegroeid met struiken en bomen. Hierdoor verdwijnt het zo kenmerkende duinlandschap op Voorne. En daarmee de enorm rijke planten- en dierenwereld.

Duinherstel in Stekelhoek en Quackjeswater

Natuurmonumenten heeft gekozen voor herstel van het landschap. Delen worden nu weer opengemaakt. Het werk beslaat grofweg 17 hectare bij Stekelhoek en 18 hectare bij het Quackjeswater. Om te voorkomen dat de herstelde gebieden weer dichtgroeien, zullen runderen het natuurgebied gaan begrazen. Het werk wordt voor een groot deel betaald van een Europese LIFE-subsidie.

Voornes Duin

Kom naar de uitleg over het duinherstel!

Bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom op de excursies die we organiseren over het onderhoud in Voornes Duin:

  1. Op 13 oktober vindt de excursie plaats vanaf het parkeerterrein Panweg bij de Stekelhoek;
  2. Op 20 oktober wordt uitleg gegeven over het duinherstel bij Quackjeswater vanaf parkeerterrein Quackjeswater.

Beide excursies starten om 16.00 uur. De excursie is gratis, maar meld je van tevoren wel even aan zodat wij ons kunnen voorbereiden. Vermeld hierbij je naam, het aantal personen en de datum in een e-mail aan [email protected].

Ervaring met duinherstel

Natuurmonumenten heeft de afgelopen 10 jaar flink wat ervaring opgedaan met dergelijk onderhoudswerk. In het begin toont alles enorm kaal, maar de zo typische duinnatuur komt binnen enkele jaren terug. Zo heeft het werk in bijvoorbeeld de Panweg, Vogelpoel en Waterbos zijn vruchten al afgeworpen. Mooie valleien met volop orchideeën, en bloemrijke droge duingraslanden keren terug. Ook vlinders, insecten, amfibieën en vogels van open duin vestigen zich weer!

Bekijk de video over het duinherstelproject in Voornes Duin:

Film over duinherstel in Waterbos Voornes Duin

Femke Deelstra