Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstelwerkzaamheden duinen Oostvoorne

26 september 2022 | Chantal van Burg

Natuurmonumenten werkt samen met het Zuid-Hollands Landschap de komende weken aan herstelwerkzaamheden in de duinen in Oostvoorne. Voor deze werkzaamheden sluiten wij een aantal paden af in de periode september en oktober. Hieronder leest u om welke paden dit gaat.

Voornes Duin

De werkzaamheden vinden plaats in de natte duinvalleien en de open zandvlaktes en bestaan uit het pleksgewijs verwijderen van jonge bomen en struiken. Ook wordt de aansluiting van het ruiterpad naar het strand verlegd. De werkzaamheden hebben als doel het gebied meer open en daarmee robuuster te maken voor de aanwezige kwetsbare natuur. Soorten als de zandhagedis en parnassia, slanke gentiaan, stijve ogentroost en orchideeën profiteren hier uiteindelijk van. Op die manier werken we aan meer diversiteit in dit landschap.

Afsluitingen paden

Om het werk veilig te laten verlopen, wordt het ruiterpad tijdelijk afgesloten tussen de Duinstraat en het strand in de periode van 21 tot en met 26 september en van 3 oktober tot en met 12 oktober. Ook worden delen van wandelpaden afgesloten tussen 21 september tot en met 12 oktober. Wandelpad tussen Jachtpad en A.J. Bootpad is afgesloten van 3 tot en met 5 oktober.

Tijdens de werkzaamheden wordt met grote machines gereden. Natuurmonumenten het Zuid-Hollands Landschap vraagt bezoekers voor hun eigen veiligheid de afzetting te respecteren. Op werkdagen na 17.00 uur en in de weekenden zijn de wandelpaden en is het ruiterpad toegankelijk. Wandelaars kunnen gebruik maken van de volgende omleidingen:

C. Sipkesslag - knooppunt 65 -  knooppunt  83 -  knooppunt 68 -  A.J. Bootpad

A.J. Bootpad -  knooppunt 68 -  Knooppunt 83 -  knooppunt 65 -  C. Sipkesslag

Kaartje afsluiting A.J. Bootpad

Meer informatie

Heb je vragen, dan kunt je contact opnemen via e-mail [email protected]
Zuid-Hollands Landschap maakte over een groter herstelproject, waar een deel van het A.J. Bootpad van Natuurmonumenten onder valt, een filmpje. Zie hieronder.

 

Herstelproject Duinen van Oostvoorne

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven