Nieuws van de boswachter

Hop gezien bij lepelaarexcursie

20 april 2017 | Ted C.J.Sluijter

Exotische hop vol in beeld tijdens excursie Quackjeswater

Hop gezien bij lepelaarexcursie

Lepelaarkolonie als doel

Op zaterdag 15 april leidde boswachter Han Meerman 'zijn' excursie naar de lepelaarkolonie in het Quackjeswater. Deze kolonie herbergt jaarlijks rond de 200 broedpaar lepelaars. En voor de 15 deelnemers was het uitkijkpunt net groot genoeg om de kolonie op gepaste afstand te bekijken.

Quackjeswater een idylle

De kolonie herbergt naast lepelaars ook een flink aantal nesten van de aalscholver. In het water dobbert ook nog eens een keur aan eendensoorten. Genoeg belevenis voor de deelnemers. Ook de wandeling rond het Quackjeswater is een belevenis. Een onverhard pad slingert rond het meer en geeft afwisselend beeld op vochtig bos en stukjes open duin. En ook de zogenoemde 'kleine Quack' , zijarm van het meer, is een ware idylle om te zien.

Kers op de taart: hop!

Zoals zo vaak verrast een wandeling door een natuurgebied. In dit geval was het de exotisch getekende hop.

placeholder

Fotograaf: Wilhelm Lamprecht - Hop in Voornes Duin

De oranjekleurige vogel, waarschijnlijk net terug uit overwinteringsgebied Afrika, zat rustig op het pad! Wim Lamprecht, een van de deelnemers wist er een hele mooie foto van te maken!

Naar buiten

Het zoveelste bewijs dat elk bezoek aan een natuurgebied, al dan niet onder begeleideing, altijd loont. Dus....trek je buitenkleding aan en naar buiten!

Ted Sluijter
Ted C.J.Sluijter
logo