Ga direct naar inhoud
Nieuws

LIFE duinherstel is voltooid

01 maart 2017 | Femke Deelstra

Duinnatuur op Voorne en Goeree floreert dankzij groot onderhoud

LIFE duinherstel is voltooid

Bedreiging

Het natuurherstel in beide duingebieden was hard nodig. Er dreigde een enorm verlies aan het typische gevarieerde duinlandschap met bijbehorende planten en dieren. Door het goeddeels verdwijnen van (de invloed van) konijnen en de toegenomen hoeveelheid neerdalend stikstof (mest!) groeide het duin in ijltempo dicht met ruigte, struiken en bomen.

Ingrijpen

Het duinherstel vroeg om een zorgvuldige voorbereiding en daarna, waar nodig, de inzet van grootschalig materieel. Aangevuld met handwerk is het onderhoud naar grote tevredenheid voltooid. Enige winters lang hebben wandelaars en bezoekers machines als bosklepels, maai-zuigcombinaties en kranen die de bovenlaag van de verrijkte grond plaatselijk hebben afgegraven aan het werk gezien.

placeholder

Resultaat

Direct na het werk toont zo’n opengemaakt duin alsof een grote militaire operatie heeft plaatsgevonden…..Maar al in het volgende groeiseizoen stoffeert de natuur het duin op ouderwetse wijze. En hoe! In totaal is in beide duingebieden maar liefst ruim 135 hectare vochtige valleien, droog duingrasland en duinmoeras in oude staat hersteld. Ook zijn er open verbindingen gemaakt. Bijvoorbeeld tussen deelgebieden Stekelhoek en Quackjeswater op Voorne. De natuurlijke variatie van het landschap en oorspronkelijke flora en fauna zijn hiermee teruggekeerd. Op verschillende plaatsen zijn informatiepanelen geplaatst die het uitgevoerde werk en behaalde resultaat uitleggen. Daarnaast zijn op twee locaties, bij Stekelhoek en Quackjeswater, uitzichtpunten vernieuwd.

placeholder

Vervolgbeheer

In oude staat herstellen is mooi. De kunst is echter om het mooi te houden! Daarvoor is uiteraard (na)beheer nodig. Alles is hierbij gericht op het openhouden van het duin en daarmee behoud van de variatie. Natuurmonumenten doet dit op verschillende wijze. In Voornes Duin maken we gebruik van een kudde grote grazers: Schotse hooglanders. Er zijn nu grote aaneengesloten begrazingseenheden. Aanvullend wordt op sommige plaatsen gemaaid en afgevoerd. In de Duinen van Goeree wordt hoofdzakelijk gemaaid en afgevoerd, hier is geen begrazing. Tenslotte helpen in beide duingebieden groepen vaste vrijwilligers. Deze groepen bedienen handbosmaaiers en werken op plaatsen waar machines niet kunnen komen.

placeholder
Life+
Femke Deelstra