Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start kwaliteitsimpuls Quackstrand Hellevoetsluis

20 september 2019 | Chantal van Burg

Het Quackstrand bij Hellevoetsluis krijgt een nieuw gezicht, met een groter strand, een boulevard en een aangepast parkeerterrein. Op donderdag 19 september legden voorzitter Robert van der Kooi en bestuurslid en wethouder van Hellevoetsluis Aart Jan Spoon de eerst traptrede van de boulevard symbolisch neer als startsein. Het Quackstrand ligt op een unieke locatie aan het Haringvliet dat vraagt om een eigentijdse inrichting. Daarom werkt het Recreatieschap Voorne-Putten samen met partners uit de regio aan een kwaliteitsimpuls voor de recreatie en de natuur. De verwachting is dat de aanpassingen bij het Quackstrand eind 2020 zijn afgerond.

Starthandeling kwaliteitsimpuls Quackstrand Hellevoetsluis

Geliefd natuur- en recreatiegebied

Het Quackstrand is een drukbezocht recreatiegebied naast de Haringvlietsluizen. Het is in de jaren zeventig aangelegd na het gereedkomen van de Haringvlietdam. Inmiddels voldoet het niet meer aan de wensen van deze tijd. Ook kalft het strand af, waardoor er extra zand aangebracht moet worden. We willen graag dat mensen in een natuurlijke omgeving kunnen (water)sporten of juist tot rust komen. Daarom werken we samen met partners aan een kwaliteitsimpuls voor het Quackstrand.

Wat houdt de kwaliteitsimpuls in?

Er komt een aantrekkelijke boulevard, een extra plek voor horeca, een uitzichtpunt en een nieuwe steiger met botenhelling. Het Quackstrand wordt uitgebreid met een extra breed strand. Een goede balans tussen recreatie, natuur en cultuurhistorie bij het Quackstrand is belangrijk. Daarom wordt de centrale parkeerplaats uitgebreid en ingepast in het duinlandschap, waardoor de strandbeleving groter is. De kleine parkeerplaatsen midden in het Voornes Duin, een belangrijk Natura 2000-gebied, worden omgevormd naar natuur met een uitzichtpunt bij het meertje en een struinpad door de duinen. Tussen de reddingsbrigade en de Shamrock Inn en catamaranvereniging Hellecat komt er voor fietsers er een nieuwe verbinding. Als laatste wordt de Duinweg door Voornes Duin herstraat en komen er informatiepanelen over het duin en de historie van de Haringvlietdam en Atlantikwall.

Gestart met voorbereidingen

De ontwikkelingen rondom het Quackstrand worden gefaseerd uitgevoerd. Hiervoor wordt gewerkt met gespecialiseerde aannemers. Als eerste wordt gestart met de parkeerterreinen en de boulevard. Aansluitend volgt de strandverbreding, aanlegsteiger en boothelling. Tot de nieuwe botenhelling gereed is kunnen bij het Quackstrand geen boten te water worden gelaten. Plaatselijk kan het werk voor de directe omgeving hinder geven, omdat paden tijdelijk zijn afgesloten of routes worden omgeleid. De ondernemers blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Inmiddels is een deel van de beplanting en verharding verwijderd. Daarmee is ruimte gemaakt voor het nieuwe parkeerterrein en het duinlandschap.

Samenwerking

Recreatieschap Voorne-Putten is opdrachtgever van de kwaliteitsimpuls Quackstrand. De plannen zijn uitgewerkt met betrokken organisaties, ondernemers, verenigingen en bewoners van het gebied. In het project werkt het Recreatieschap Voorne-Putten samen met de gemeente Hellevoetsluis, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Sportvisserij NL en Natuurmonumenten (mede-eigenaar en beheerder Voornes Duin). De samenwerkingspartners financieren de kwaliteitsimpuls Quackstrand. Daarnaast is er extra financiering van de provincie Zuid-Holland via de landschapstafels Haringvliet en Voorne-Putten en het Droomfonds Haringvliet om de realisatie mogelijk te maken. Staatsbosbeheer verzorgt, als beheerder van het gebied, de uitvoering.

Recreatieschap Voorne-Putten

In het Recreatieschap Voorne-Putten werken de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie. Het recreatieschap is opgericht vanuit de Wet gemeenschappelijke Regelingen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.staatsbosbeheer.nl/werkaanquackstrand  

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven