Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Veel broedende lepelaars in Quackjeswater

07 september 2015 | Natascha Hokke

Dit jaar hebben er veel lepelaars in Quackjeswater in Voornes Duin gebroed. Maar liefst 214 nesten zijn bezet geweest in de kolonie.

Veel broedende lepelaars in Quackjeswater

<h3>In geen jaren niet zo veel</h3>
<p>Afgelopen week heeft boswachter Han Meerman van Natuurmonumenten met twee vrijwilligers de nesten geteld. Boswachter Han vertelt: ‘Zo’n groot aantal hebben we in geen jaren gehad, we zijn er zeer tevreden mee.’</p>
<h3>Ná het broedseizoen</h3>
<p>De jaarlijkse telling van nesten vind altijd plaats na het broedseizoen. Met een bootje wordt dan naar het eiland gevaren waar de lepelaars genesteld hebben. Door hun ervaring kunnen de tellers vaststellen hoeveel nesten werkelijk bezet zijn geweest. Boswachter Han: ‘We gaan bewust ná het broedseizoen tellen als de jongen zijn uitgevlogen en vertrokken, dan verstoren we de kolonie niet.’</p>
<h3>Geen directe verklaring</h3>
<p>Een directe verklaring voor het hoge aantal nesten is moeilijk te geven. Wellicht gaat het om broedparen die elders niet terecht konden of verstoord zijn. Overigens verging het de kleine zilverreiger iets minder goed in het Quackjeswater. Daarvan werden negen nesten geteld, een halvering ten opzichte van 2014.</p>
<p><a href="/media_colorbox/49991/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<p><strong>Fotograaf</strong>: Emily de Maré
</p><p><em>Boswachters varend over Quackjeswater.</em></p>
<h3>Grootste deel broedt in Nederland</h3>
<p>De lepelaars brengen de winter door in het warme Afrika. Na de winterperiode komen ze terug naar Nederland om te broeden. In Nederland broedt het grootste deel van de West-Europese populatie. Dit maakt dat wij Nederlanders een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze soort hebben.</p>
<h3>Wandel door Quackjeswater!</h3>
<p>De lepelaars zijn vertrokken, maar wij mogen de overwinteraars verwelkomen. Wandel eens door Voornes Duin en laat je verrassen door verschillende eenden en ganzen!</p>
<ul><li>Bekijk hier de<a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/voornes-duin/route/wande…; wandelroute rondom Quackjeswater</a></li>
</ul>

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter