Ga direct naar inhoud
Nieuws

Alleen maar vrouwtjes....?

08 oktober 2022 | Marc Plomp

In deze tijd van het jaar keren diverse eendensoorten terug uit hun broedgebieden in Noord-Europa naar Nederland om hier te overwinteren. Overdag rusten zij op de plassen, ’s nachts foerageren zij op de eiwitrijke graslanden. Met de dag neemt het aantal smienten, pijlstaarten en slobeenden zienderogen toe.

Smienten

Maar,……klopt dat nu?......zijn het alleen maar vrouwtjes? Waar zijn al die bontgekleurde mannetjes? Nee, het zijn zowel mannetjes als vrouwtjes! De mannetjes dragen het zogenaamde eclips-kleed. Na het broedseizoen ruien de eenden hun veren, waardoor zij enige weken niet kunnen vliegen. Met hun opvallende, bonte kleuren zouden de mannetjes een gemakkelijke prooi vormen voor predatoren. Uiterlijk vertonen de mannetjes tijdelijk een treffende gelijkenis met de wat sober ogende vrouwtjes.

Bij de meeste eendensoorten vindt de eigenlijke paarvorming voor het aankomende broedseizoen al plaats in november – december. Op dat moment dienen de mannetjes weer op hun mooist te zijn om indruk te maken op de vrouwtjes. Deze weken ruien de mannetjes uit hun eclipskleed langzaam naar het prachtkleed. Tot die tijd is het een ware uitdaging om in grote groepen smienten, krakeenden, slobeenden en wintertalingen de mannetjes van de vrouwtjes te onderscheiden!

Ga mee met de herfstwandeling bij Natuurcentrum De Marel en zoek mee naar de vogels in de herfstkleuren.

Marc Plomp