Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grote groepen zangvogels...

08 oktober 2022 | Marc Plomp

In de herfst verzamelen zangvogels zich in grote groepen. Mezen en vinken trekken soms in omvangrijke groepen door het bos op zoek naar voedsel. Dikwijls bestaan deze groepen uit vogels die in Nederland hebben gebroed, aangevuld met soortgenoten op doortrek uit Noord-Europa. Het gaat om zowel volwassen als jonge vogels. In een groep met een dergelijke omvang zijn ze minder kwetsbaar en wanen zij zich veilig voor natuurlijke vijanden. Op deze manier brengen zij de winter gezamenlijk met elkaar door.

Vink

Op dit moment zijn in de onmiddellijke nabijheid van Natuurcentrum De Marel in Waalenburg grote groepen huismussen, putters en graspiepers te zien. De huismussen en putters foerageren op de zaden van de uitgebloeide kruiden in de kinderspeelnatuur en de graspiepers badderen in de waterplasjes langs het wandelpad. Het lijkt erop of met de dag het aantal vogels binnen de groepen toeneemt……

Kom ook kijken naar de vogels bij Natuurcentrum De Marel. Naast vogels als kneu, putter en graspieper zijn er ook steeds allerlei steltlopers te ontdekken.

Of loop eens mee met de herfstwandeling.

Marc Plomp