Ga direct naar inhoud
Nieuws

Jong grut...

11 juni 2023 | Marc Plomp

Het lijkt wat rustiger te worden in de natuur. Minder uitbundige vogelzang om territoria af te bakenen, de traditioneel latere spotvogel en bosrietzanger daar gelaten. Maar niets is minder waar….. Er is juist een enorme bedrijvigheid! Veel jonge vogels zijn inmiddels uitgevlogen en de oudervogels werken zich een slag in de rondte om de onverzadigbare jongen te voeden.

Kluut met jongen

In natuurgebied Waalenburg vertoeven rond Natuurcentrum De Marel grotere groepen volwassen en jonge spreeuwen, in de plasjes een paartje bergeenden met 9 pullen en ook het traditionele nestje witte kwikstaarten is inmiddels uitgevlogen. De jonge vogels verkennen hun nieuwe wereld.

In de dorpen op Texel bedelen jonge huismussen en koolmezen continu om voedsel bij hun ouders.

Aan de oostkant van het eiland, langs de Vogelboulevard, zijn talloze kokmeeuw-pullen uit het ei gekropen in de diverse broedkolonies. Leuk is ook om de pullen van de kluut zelfstandig naar voedsel te zien zoeken, onder continu toezicht van beide ouders. Steltlopers zijn nestvlieders: vrijwel onmiddellijk nadat zij uit het ei zijn gekropen verlaten zij het nest en gaan zelfstandig op zoek naar voedsel. Binnen enkele dagen zullen ook visdief- en noordse stern-pullen uit het ei kruipen.

Het wachten is tevens op het uitvliegen van de jonge bruine kiekendieven. Zeer de moeite waard om zelf te aanschouwen hoe hen de kunst van het zelf jagen door beide ouders wordt bijgebracht.

Enthousiast geworden van al dit jonge grut en wilt u hier zelf deel van uitmaken? Ga mee op een van onze excursies, wij laten het u graag zien.

Kijk voor meer informatie op de Natuurmonumenten agenda of op Vogelexcursies Texel.

 

Marc Plomp