Ga direct naar inhoud
Nieuws

Massale sterfte onder kolonievogels door vogelgriep

14 juni 2022 | Fred Prak

Boswachters in witte pakken met mondkapjes op en handschoenen aan. Vuilniszakken in de hand en bij elke stap een kadaver om te ruimen. Helaas is dat de praktijk op dit moment in de kolonies met grote sterns op Texel en aan de vaste wal in Noord-Holland. Gisteren alleen al zijn er door een team van boswachters en vrijwilligers meer dan 1000 kadavers geruimd in de kolonie de Petten op Texel. Zowel broedende vogels als jonge kuikens geven massaal de geest. Het lijkt er op dat de grootste kolonie op Texel van ongeveer 3300 broedparen volledig is weggevaagd door deze extreme uitbarsting van de Vogelgriep.

Afdruk van een geruimde grote stern

Veel slachtoffers

Dat er vogelgriep heerst is geen nieuws, de beelden van pluimveebedrijven zijn tragisch en bekend. Ongekend is het dat de vogelgriep ook in de zomermaanden op grote schaal slachtoffers maakt onder in het wild levende vogels. Berichten vanuit verschillende kolonies van zeevogels o.a. uit Frankrijk, Engeland en nu dus ook Nederland wijzen op vele duizenden, zo niet tienduizenden slachtoffers. Met name in dicht bevolkte kolonies slaat het virus massaal toe.

Kadavers ruimen

Boswachter Eckard Boot is er ziek van: “al jarenlang zijn wij succesvol met onze inzet voor de grote stern. De afgelopen 10 jaar hebben we als Natuurmonumenten op Texel echt geleerd om broedeilanden aan te leggen, te onderhouden en geschikt te maken voor het broedseizoen. Wat ons dit jaar overkomt is heel erg triest. Ik geloof dat we in totaal wel 3000 kadavers hebben opgeruimd, en het einde is nog niet inzicht”.

Grote zorgen

Grote sterns zijn lang levende vogels, ze broeden pas op latere leeftijd en brengen per jaar gemiddeld één kuiken groot. Dat kan omdat ze oud worden. Nu er echter een aanzienlijk deel van de volwassen vogels sterft en er dit jaar ook nauwelijks kuikens groot komen heeft dat enorme impact. In Nederland broeden jaarlijks tussen de 17.000 – 20.000 vogels,  Het is nog te vroeg om een compleet overzicht te hebben, maar de signalen uit zowel binnen- als buitenland zijn zeer verontrustend.  

Vogelgriep

Het huidige vogelgriep virus is hoog pathogeen (extreem ziekmakend) en manifesteert zich het jaarrond in de verschillende vogelpopulaties. Juist de combinatie van factoren is zo zorgwekkend en bezorgt onze boswachters hoofdpijn. “Hoeveel slachtoffers gaan er nog vallen, verdwijnt dit virus ook weer, wat als het nog een paar jaar rondgaat?” Boswachter Eckard Boot heeft veel vragen en nog weinig antwoorden. Dat we ons grote zorgen maken is duidelijk.

Kadavers ruimen

Risico voor mensen

Vogelgriep is een risico voor de vogels, maar ook voor de bezoekers van natuurgebieden en hun honden. Zowel mensen als andere zoogdieren kunnen besmet raken met het virus. We roepen mensen dan ook op kadavers niet op te rapen en honden aangelijnd te houden. Ook buiten de natuurgebieden bestaat het risico kadavers tegen te komen. Als je dode vogels tegenkomt meld dit dan! Voor richtlijnen en contactgegevens van de verantwoordelijke diensten kijk op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding

Binnen onze terreinen zijn we steeds vaker genoodzaakt om kadavers te ruimen in de hoop daarmee verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat doen we in beschermende kleding, waarbij de kadavers worden vernietigd door specialistische bedrijven.

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)