Ga direct naar inhoud
Nieuws

Met de Pasen komt ook de lente!

11 april 2023 | Marc Plomp

En dat is te merken aan de vogels……winter ontmoet voorjaar! In natuurgebied Waalenburg foerageren in het Natte Blok, het plas-dras-gebied naast polderweg De Staart, grutto’s tussen de rustende smienten en wintertalingen door. Op de noordpunt van Texel rusten op het Renvogelveld zomertaling en wintertaling gebroederlijk naast elkaar en inspecteren tapuiten een verlaten konijnenhol als geschikte broedlokatie.

Blauwborst

De eerste boerenzwaluwen vliegen over Texel en langs de Vogelboulevard, in de Minkewaal, verkennen de eerste oeverzwaluwen inmiddels hun vertrouwde broedwand.

Op de zuidpunt van Texel, in de duinen rond De Geul, de Horsmeertjes en de Kreeftepolder zingen blauwborst, rietgors en fitis om hun territorium af te bakenen en een vrouwtje te verleiden.

Het mooie van dit alles? De komende weken worden de soorten vogels alleen nog maar talrijker en hun aantallen nog hoger! Het is wachten op onder andere zwartkop, grasmus, braamsluiper, koekoek en nachtegaal. Laat maar komen!

Wilt u zelf ook genieten van al het moois dat de Texelse natuur te bieden heeft? Ga mee op een van onze vele excursies op diverse locaties. Een ervaren en enthousiaste gids vertelt alles wat u wilt weten en misschien nog wel meer dan dat……

Voor excursies in natuurgebied Waalenburg kijkt u op de agenda van Natuurmonumenten.

Kijk voor het overige excursieaanbod op www.vogelexcursiestexel.nl en reserveer uw plekje.

Marc Plomp