Ga direct naar inhoud
Nieuws

Overwinterende vogels in Polder Waal en Burg

12 januari 2024 | Marc Plomp

Half januari……Koning Winter heeft voorzichtig zijn intrede gedaan op Texel. Fraaie landschappen en de eerste schaatsers hebben zich inmiddels voorzichtig op het ijs gewaagd. Voor de vogels tijdelijk een lastige periode, maar ze zijn er niettemin in grote aantallen!

Wintertaling

In natuurgebied Waalenburg en de omringende polders bevinden zich kleine zwanen, die op de akkers profiteren van de achtergebleven oogstresten. Op de graslanden doen talrijke kolganzen en brandganzen zich tegoed aan het eiwitrijke gras. Eenden zijn zowel soorten- als talrijk. In de polder kunt u talrijke smienten, krakeenden, slobeenden en wintertalingen aantreffen. Steltlopers als kieviten, wulpen, goudplevieren en watersnippen zorgen voor extra variatie. Deze grote aantallen vogels werken als een magneet op roofvogels. Met enig geluk en een beetje geduld kunt u een jagende blauwe kiekendief, slechtvalk of havik zien. Een ijsvogel zorgt voor de kers op de taart………

Geïnteresseerd geraakt in het verhaal van natuurgebied Waalenburg en de overwinterende vogels?

Ga mee op één van onze wekelijkse wandelexcursies: iedere zaterdagmiddag van 13.00-15.00 uur, Natuurcentrum De Marel 

Tijdens de excursie kunt een leenkijker meekrijgen en na afloop nog een lekkere chocolademelk om weer op te warmen.

 

 

Marc Plomp