Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verwachtingsvolle overgangsweken

09 februari 2024 | Marc Plomp

Het is nog volop winter en de lente lijkt nog ver weg. Dat is hier op Texel met de aanwezige vogelsoorten en hun aantallen goed merkbaar.

Grote groep brandganzen

Overwinteraars nog aanwezig

Grote groepen Kol- en Brandganzen grazen nog in de weilanden, in en rond de plassen bevinden zich nog grote groepen eenden, zoals Smienten en Wintertalingen. Ook zijn er soms bijzonder grote groepen Kramsvogels en Koperwieken. Eigenlijk zijn de grote aantallen Rotganzen niet echt een indicator voor de winter: zij nemen komende weken juist nog verder in aantal toe, door soortgenoten die vanuit andere kuststreken van Nederland, Belgie en Frankrijk op Texel aankomen. Gezamenlijk vertrekken zij pas in de loop van het voorjaar naar hun broedgebieden in het verre noorden van Rusland.

Maar toch……

Eerste zomergasten komen al aan

Van de groep Kleine Zwanen die ook dit jaar op Texel hebben overwinterd hebben een flink aantal de reis naar hun broedgebieden in het hoge noorden alweer aanvaard. Op een dag met de eerste zonnestralen laten de eerste Veldleeuweriken in natuurgebied Waalenburg en De Slufter alweer van zich horen. Naast de enkele traditioneel jaarlijks achtergebleven jonge Lepelaars van het vorige broedseizoen zijn inmiddels de eerste volwassen Lepelaars ook alweer gezien in De Mokbaai, net teruggekeerd uit hun overwinteringsgebied aan de West-Afrikaanse kust. Weldra zullen ook de eerste Grutto’s weer terugkeren in de graslanden van natuurgebied Waalenburg.

Ga mee op excursie

Wil je het staartje van de winter meemaken en tegelijkertijd actief met ons meekijken en beleven welke vogels weer terugkeren op Texel na een lange reis en voor een nieuw broedseizoen?

Ga mee op een van onze excursies in Waalenburg vanuit Natuurcentrum De Marel!

Of kijk voor ons excursieaanbod op www.vogelexcursiestexel.nl

 

Marc Plomp