Ga direct naar inhoud
Nieuws

Half miljoen voor Waterloopbos

21 mei 2019 | Ingrid Scholten

Vandaag is bekend gemaakt dat Rijksmonument Waterloopbos een extra subsidie ontvangt van een half miljoen euro. Wij ontvangen deze subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het behouden en aantrekkelijk maken van dit unieke erfgoed in de Noordoostpolder.

Romijnstuwen in Rijksmonument Waterloopbos

Iconen

Rijksmonument Waterloopbos is één van de twaalf Nederlandse iconen die een extra investering van het ministerie ontvangen. Net als de andere iconische monumenten, zoals Kasteel Amerongen, Abdij Rolduc en de Sint Jan Kathedraal in Den Bosch, vertelt het Waterloopbos een deel van de geschiedenis van ons land. Om het verhaal van het Waterloopbos ook in de toekomst te kunnen vertellen is het van belang dat geïnvesteerd wordt in toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers. En daar stelt minister Van Engelshoven een half miljoen voor beschikbaar.

Waterwerken

In het Waterloopbos was het Waterloopkundig Laboratorium ‘De Voorst’ gevestigd. Een openlucht laboratorium waar de impact van getijden en stromingen op waterwerken werd onderzocht. In dit bos is de basis gelegd voor de uitvoering van belangrijke waterwerken over de hele wereld, zoals de haven van Bangkok en de oliehaven in Libië. Verspreid in het bos liggen nog ruim 30 oude schaalmodellen van uitgevoerde onderzoeken. Boswachter Norbert Kwint is blij verrast door het nieuws: “Hiermee kunnen we weer een belangrijke en grote stap maken in het herstel van de unieke waterloopkundige modellen. Wat mij betreft gaan we nu aan de slag met de restauratie van de haven van IJmuiden”.

Waardevol Waterloopbos

Op dit moment wordt het model Golfbak met de bijbehorende romijnstuw hersteld. Deze restauratie is mogelijk door een eerdere subsidie van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een bijdrage uit een particulier fonds. Om het volledige verhaal van het voormalig laboratorium te kunnen vertellen, willen wij in totaal 10 waterloopkundige modellen restaureren. Vorig jaar is de Deltagoot omgevormd tot het kunstwerk Deltawerk //, de restauratie van de Golfbak is nu in volle gang en welk model wordt de volgende? Al deze stappen zijn onderdeel van de uitvoering van de ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos 2016-2016. De ontwikkelagenda is een plan voor het behoud en de ontwikkeling van Rijksmonument Waterloopbos. Ben je geïnteresseerd in het plan? Lees het hier.

Golfmachines in waterloopkundig model Golfbak
Ingrid Scholten