Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verrassende natuur in Flevoland

17 januari 2017

Het meest verrassende soortenlijstje van afgelopen jaar kwam toch echt uit Flevoland, van boswachter Ruben Kluit. Hij neemt ons mee op zijn terugblik op 2016.

Verrassende natuur in Flevoland

Het lijstje van Ruben gaat verder met soorten als addertong en moeraswespenorchis in de Kievitslanden, grenzend aan de Veluwemeerkust en waterpunge in het Harderbos. Soorten die uitermate zeldzaam geworden zijn in de rest van ons land, maar juist in Flevoland in opmars zijn.

Publiekstrekker

De grootste publiekstrekker van deze winter was echter de zwartbuikwaterspreeuw in het Waterloopbos. Een heel zeldzame wintergast die vele vogelaars en andere liefhebbers op de been wist te brengen. En aan de oevers van het Kadoelermeer zijn sierlijke witsnuitlibellen aangetroffen. Ook deze zijn nieuw en worden de komende jaren met behulp van vrijwilligers geteld en gevolgd. In het Zwarte Meer was Ruben onder de indruk van de enorme aantallen grote modderkruipers, kroeskarpers en zelfs enkele meerval. Tijdens baggerwerkzaamheden zijn deze soorten gevangen en veilig teruggezet door inzet van ruim 30 vrijwilligers.

We blijven de jongste provincie van het land, maar met het ouder worden van de natuur en het natuurlijke systeem, neemt de soortenrijkdom toe. Het zal Ruben dan ook niet verrassen als ook in 2017 in onze Flevolandse gebieden wederom de meeste nieuwe soorten worden ontdekt. Hij weet als geen ander, belofte maakt schuld. Begin 2018 mag u een nieuw soortenlijstje verwachten.

placeholder

Gedurende een aantal dagen verbleef er een waterspreeuw bij de waterloopkundige bouwwerken in het natuur en cultuur monument, 'Waterloopbos'.

Fotograaf: Rik Meerema

Bron: Natuurmonumenten