Natuurgebied

Wijde Blik

Wijde Blik

Welkom in Wijde Blik

Op de plas Wijde Blik bij Kortenhoef is het echt genieten. De plas is de grootste en diepste van alle Vechtplassen. Vaar en overzie vanuit je boot het water, de groene weilanden en moerasbossen.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Wijde Blik

Over het gebied

Op de plas Wijde Blik bij Kortenhoef is het echt genieten. De plas is de grootste en diepste van alle Vechtplassen. Vaar en overzie vanuit je boot het water, de groene weilanden en moerasbossen.

Weelderige natuur

Wijde Blik is de grootste en diepste plas van de Vechtplassen, omdat hier niet alleen veen, maar ook  jarenlang zand gewonnen is. De plas vriest ’s winters meestal niet dicht. Wintergasten als brilduiker, wilde eend en smient profiteren hiervan. In de lente broeden de grote en kleine karekiet, fuut, meerkoet en rietzanger in de rietkragen.

Voedselarm water, bijzondere natuur

In de plas leven bijzondere planten zoals de galigaan. De zeldzame plant doet het hier goed, omdat het water voornamelijk bestaat uit kalkrijk, voedselarm kwelwater. De instroom van voedselrijk water uit de Vecht heeft Natuurmonumenten beperkt.

Wat kun je doen bij de plas?

Hoe is de plas te bereiken?

Wijde Blik ligt ten zuiden van de Kortenhoefse plassen. Je kunt het natuurgebied overzien vanaf de weg naar Hilversum en vanaf de Lambertszkade.