Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstelproject Witte Veen aangeland in het hart van het gebied

19 september 2023 | Jantine Wesselink

Met het natuurherstel Witte Veen zijn we aangeland in het hart van het gebied. Namelijk in de hoogveenkern. Alle herstelmaatregelen zijn gericht op behoud en uitbreiding van dit kwetsbare stuk natuur. Unieke soorten als hoogveenglanslibel, heideblauwtje, glimworm, nachtzwaluw, boomkikker, éénarig wollegras, veenpluis en gasten als kraanvogel gaan profiteren. Naast natuurherstel doen we ook klimaatonderzoek. We meten namelijk hoeveel broeikasgassen goed functionerend hoogveen kan vasthouden.

Droneshot vordering werk Witte Veen

foto boven (c) Carolien Abbink

Wat doen we in het hoogveen

De hoogveenkern van het Witte Veen is voor publiek niet toegankelijk. Enerzijds omdat de natuur er kwetsbaar is en verstoord of vertrapt kan worden. Anderzijds omdat het gebied slecht toegankelijk is en zelfs gevaarlijk kan zijn. Werken is zo’n gebied is dus ook een uitdaging. En, er moet best wat gebeuren. Zo moeten er flink wat spontaan opgekomen boompjes worden weggehaald, enkele bosjes gekapt en een damwand vervangen. Alles met als doel om het hoogveen nat te houden. Aannemer Negam probeert het herstelwerk voor 25 % emissieloos uit voeren, bijvoorbeeld met een elektrische kraan of elektrische handzagen.

Natuurherstel Witte Veen - het vervolg

Excuses voor de overlast

Regelmatige bezoekers van het Witte Veen hebben ontdekt dat ze hun normale en dagelijkse route soms niet kunnen vervolgen. Hoezo eigenlijk? Bij de uitvoering van het natuurherstelwerk worden graafmachines, trekkers met wagens en hoogwerkers ingezet. Voor de veiligheid van onze gasten zijn wandel- en fietspaden in het werkgebied van deze grote machines dus afgesloten.

Mede mogelijk

We voeren dit project uit in het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000. Daarmee participeren provincie Overijssel en gemeente Haaksbergen in de project. Het ministerie van LNV draagt bij via Versneld Natuurherstel. De Europese Unie subsidieert het natuurherstel vanuit het LIFE Multi Peat project. Hierbij wordt in 5 landen gewerkt aan herstel van (hoog)veen om te kijken hoe dat bijdraagt aan het behalen van klimaatdoelen.

Lees meer over het project natuurherstel Witte Veen

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink