Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstelproject Witte Veen ligt stil in broedseizoen

03 april 2023 | Jantine Wesselink

Het broedseizoen is begonnen, de natuur van het Witte Veen is nu extra kwetsbaar. Dat betekent dat in het veld geen werkzaamheden voor het herstel van het Witte Veen plaatsvinden tot 15 juli. Hier een update wat we tot nu toe gedaan hebben.

bezoek RTV Oost Witte Veen 2023

Uitvoering tot nu toe

Van december tot maart heeft aannemer Negam gewerkt aan het Natuurherstel van het Witte Veen. Negam startte in deelgebied 2, het deel ten zuiden van de Bramerveldweg. Hier zijn bomen gekapt, stobben gefreesd en is een deel van de toplaag afgegraven. De droge omstandigheden, die funest zijn voor onder andere de natuur in het Witte Veen, waren voor de uitvoering van de werkzaamheden gunstig. Halverwege januari viel in een korte periode veel neerslag. Dit zorgde voor natte omstandigheden in het natuurgebied. Een zegen voor de natuur maar daarmee stagneerden de werkzaamheden. Als alternatief is de aannemer aan de slag gegaan in een droger deel van het Witte Veen. Dit is het perceel ten noorden van de T-splitsing van de Witteveenweg en Bramerveldweg. Hier zijn bomen gekapt, de takken versnipperd en afgevoerd uit het gebied. Aan de Bramerveldweg ligt een depot met wit zand, met dit zand gaat Negam na het broedseizoen de sloten dempen in het natuurgebied. Voor de veiligheid is dit afgezet met bouwhekken.

Witte Veen natuurherstelwerk 2023

Bomen worden weggehaald, zodat heide en hoogveen beter gedijen

Producten uit het Witte Veen

Het insectenhotel op de afbeelding is gemaakt met hout uit het Witte Veen. Het hout dat vrijgekomen is bij het kappen wordt veelal verwerkt tot producten zodat de CO2 die in het hout zit, opgeslagen blijft en niet (direct) in de atmosfeer terecht komt. Een deel van het hout ging naar zorgboerderij Erve Meyerinkbroek in de St. Isidorushoeve. De hulpboeren daar maken er bijvoorbeeld nestkasjes, (borrel) planken, insectenhotels van.

Gedeputeerde Staten

Op donderdag 9 februari bracht gedeputeerde Gert Ham ten Bolscher van provincie Overijssel samen met de bestuurlijke partners van Samen Werkt Beter een werkbezoek aan het Natura 2000 gebied Witte Veen van Natuurmonumenten. Ze maakten een fietstocht langs de natuurherstel werkzaamheden die er eind vorig jaar gestart zijn. Ook is stilgestaan bij de Natura 2000 werkzaamheden buiten het gebied.

Verslagen van de pers

Het Witte Veen is door RTV Oost met een filmpje en door Tubantia met een krantenartikel in januari in het zonnetje gezet. Hier vind je het filmpje: RTV Oost  Het krantenartikel vind je hier: Tubantia.

Bezoek onderzoekers

Onderzoekers van Radboud Universiteit en B-Ware bezochten in februari het gebied. Zij gaan onderzoeken in 2024 hoeveel broeikasgassen hoogveen vasthoudt.

Bezoek LNV & RVO

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en LNV (ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) kwamen in maart op bezoek in het Witte Veen. Het was een nuttige en leuke dag, die zeker bijdraagt aan wederzijds begrip en een goede samenwerking binnen het programma versneld natuurherstel.

bezoek onderzoekers Radboud en B-ware Witte Veen 2023

Onderzoekers van Radboud Universiteit en B-Ware in de hoogveenkern

Planning 2e fase uitvoering

Na 15 juli wordt het werk aan het Natuurherstel in het Witte Veen weer opgestart. Vanaf de 1e week van juli (5juli) is het mogelijk om het inloopspreekuur in de keet van Negam te bezoeken. Deze wordt vervolgens 2 wekelijks gehouden op woensdag van 10.00u tot 11.00u. Mocht je iemand spreken die dit bericht ook graag wil ontvangen. Laat het weten via [email protected].

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink