Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogels spotten in het Witte Veen en rond huis

14 april 2020 | Simone Damhof

Nu ook Twentse boswachters veel vanuit huis werken is het wel anders. Samen op pad en ervaringen uitwisselen is er nu niet bij. Maar als het kan treffen we elkaar op kantoor of buiten en werken we volgens de RIVM richtlijnen. Het tellen van vogels bijvoorbeeld kan momenteel doorgaan mits er 1 persoon telt. Boswachter Jeroen Waanders telde de eerste ochtend mee met ervaren vogelaars. Hij kwam met bijzondere nieuwtjes weer terug.

De middelste bonte specht is in deze streek een zeldzame broedvogel

Hoofd in de nek, verrekijker in de aanslag

Na een frisse nacht startte bij het vogelkijkscherm in het Witte Veen de vogeltelling. Ondanks de kou hoorden en zagen de vogelaars direct soorten als winterkoning, vink, grauwe gans en meerkoet. Vogelaars die al jarenlang observeren en ontzettend goed kunnen luisteren komen dan samen op een ochtend. We kunnen daar alleen maar veel respect voor hebben. Boswachter Jeroen is beginnend vogelaar en toen alle vogels even ‘los’ gingen kon hij er even geen deuntje meer aan vast knopen. Gelukkig hielpen de vogelaars hem op weg. En na deze ochtend kon hij vogels als geelgors, roodborst, heggenmus, grote bonte specht, koolmees, tjiftjaf, zanglijster, appelvink en houtduif van zijn lijst afvinken.

Mibo en vrijmibo

Veel mensen worden blij bij het horen van de afkorting vrijmibo, vrijdagmiddagborrel. De ‘mibo’ maakt vogelaars erg blij. Mibo staat voor ‘middelste bonte specht’. Op de valreep liet deze bijzondere spechtensoort met z’n zalmroze buik zich ook nog zien in het Witte Veen. Een vogel die notabene op de Rode Lijst staat. De lijst van soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Zelfs het programma Vroege Vogels kwam ooit naar Twente om deze mibo te spotten.

Zwarte mees als kers op de taart

Als kers op de taart spotte de groep ook nog vlak voor vertrek de Zwarte mees. Weer een Rode Lijst soort. De zwarte mees lijkt op een koolmees maar is iets kleiner, iets bleker en heeft een kuifje. Het aantal neemt af door het opruimen van kleine naaldhoutbosjes. Onderzoek toonde bovendien ook aan dat ook door verzuring van (dennen)bossen kalkgebrek ontstaat. Dit zorgt voor dunne eischalen en misgroeide jongen (bron: Vogelbescherming).

Zelfde tijd, zelfde plaats

Het tellen van dieren gebeurt meestal op meerdere momenten. Elk jaar rond dezelfde tijdstippen. Je krijgt een goed beeld door elke keer op dezelfde tijd, op dezelfde plaats te tellen. Aan het einde van de eerste wandeling lieten de roodborsttapuit en boomleeuwerik ook nog van zich horen. Bij de tweede telling noteerden we weer de middelste bonte specht maar ook de kleine bonte specht, zwarte specht, blauwborst en een aantal dodaars en wintertalingen.

Zelf aan de slag rond huis

Wil je zelf veel soorten vogels in je tuin, maak dan je tuin vogelvriendelijk. Hier wat handige links.

Simone Damhof
Simone Damhof