Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werk in uitvoering Witte Veen

03 februari 2021 | Simone Damhof

We gaan komende jaren aan het werk in het Witte Veen. We gaan in fasen aan het werk omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen en we zo min mogelijk dieren willen verstoren. Waarom en waarvoor we dat doen leggen we graag uit.

Witte veen werk

Witte Veen, bijzonder hoogveengebied

Het Witte Veen is met haar 30 hectare hoogveen uniek in Nederland. Het gebied is belangrijk voor veel recreanten maar het is minstens zo belangrijk als klimaatbuffer: water en CO2 worden optimaal vastgehouden. Daarnaast is het Witte veen  een belangrijk leefgebied voor veel unieke soorten zoals de hoogveenglanslibel, nachtzwaluw, boomkikker, glimworm, kamsalamander en kraanvogel.

Waarom gaan we aan het werk

Op dit moment heeft het hoogveen last van verdroging en verzuring. Hier gaan we wat aan doen. Het doel van de inrichtingsmaatregelen is het krijgen van een betere natuurkwaliteit. We gaan verdroging tegen en zorgen voor een optimale en grotere leefomgeving van plant- en diersoorten die horen bij het hoogveenlandschap.

We gaan bijvoorbeeld bos omvormen, fosfaatrijke toplagen afgraven, greppels dempen, een voorde aanleggen, zandpaden ophogen, heide opschonen, vennen herstellen en stuwen herinrichten. Allemaal werkzaamheden die de waterhuishouding verbeteren. Het effect zal zijn dat we water langer vasthouden in de gebieden. Het zal natter worden maar het waterpeil stijgt niet. Er is dus weinig effect op de omgeving.

Kleine glimworm - Saxifraga - Frits Bink

Glimworm is een vreemde naam. Het is een kever. Maar wel eentje met een bijzonder verhaal. Op de afbeelding zie je een kleine glimworm.

Grote glimworm profiteert ervan

De grote glimworm kun je in het Witte Veen spotten als het erg donker is. Vrouwtjes, eitjes, larven en poppen gloeien in het donker. De vrouwtjes gebruiken het licht om mannetjes aan te trekken voor de voortplanting. Dat moeten ze ook wel, want ze kunnen niet vliegen. Door hun achterlichtje aan te doen, weten de rondvliegende mannetjes waar ze moeten zijn. Grote glimwormen gaan in aantallen erg achteruit omdat in Nederland teveel verlichting van bebouwing, industrie en wegen is. Door die lichtvervuiling ziet het mannetje het lichtje van het vrouwtje niet meer. Van voortplanting komt dan niks en de soort zal steeds verder in aantal achteruit gaan. 

Vuurvliegje

Een vliegende worm? Nee, de glimworm is een kever en geen worm. In Zuid-Europa komen glimwormen nog veel voor, in Nederland steeds minder.

Op één locatie in het Witte Veen

Glimwormen komen voor in oude vochtige graslanden op kalkrijke plekken, vooral in de buurt van struiken, bermen en greppelkanten. In het Witte Veen is er één plek waar we ze bijna ieder jaar wel aantreffen. Bijzonder, want het is een van de laatste plekken waar het dus donker en stil genoeg is. We willen de glimworm blijvend een plek bieden. Daarom snoeien we soms voorzichtig de struiken en maaien af en toe het grasland. En voor de rest houden we ons zo stil mogelijk, helemaal in het broedseizoen. We hopen dat de populatie zich dan verder uitbreidt.

Simone Damhof
Simone Damhof