Ga direct naar inhoud
Nieuws

Winters weer bij het werk in het Witte Veen

22 januari 2024 | Jantine Wesselink

Ruim een jaar na de start van het natuurherstel Witte Veen is er veel gebeurd. De deelgebieden in het noorden zijn nagenoeg klaar. We zijn nu van start in het zuidelijk deel. De afgelopen maanden waren echter wel een uitdaging voor werken in een natuurgebied door de vele regen en vorst.

dichtgevroren waterpartij hoogveenkern Witte Veen

Veel regen en vorst

Iedereen weet; het heeft de afgelopen maanden flink geregend, waardoor delen van het gebied slecht begaanbaar waren. Daarna kwam de vorst. Een prachtig beeld en tegelijkertijd een extra uitdaging. In onderstaand fotoverslag geven we graag een beeld van de vorderingen.

Werk onder archeologisch toezicht

Toch wel een bijzonder moment was donderdagmiddag 18 januari. Toen was er een archeoloog ter plaatse om mee te kijken bij het graven van een aantal proefvlakken in het zuidelijk deel. Uit vooronderzoek is namelijk gebleken dat dit mogelijk een archeologisch waardevolle plek is, omdat op een klein deel van het te ontgraven vlak de ondergrond nog niet eerder ‘bewerkt’ is. Mogelijk kunnen daar resten van eerdere bewoning in zitten. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld oude vuurplekken. Op 18 januari is er niets aan getroffen. Om vinger aan de pols te houden, zal de archeoloog meerdere dagdelen op de locatie zijn om toe te zien op de werkzaamheden.

Witte Veen tijdelijk helemaal afgesloten voor bezoekers

Bij de uitvoering van het natuurherstelwerk worden graafmachines, trekkers met wagens en hoogwerkers ingezet. Voor de veiligheid van onze gasten zijn wandel- en fietspaden in het werkgebied dus afgesloten. Dat geldt nu voor vrijwel het hele gebied, omdat we nu ook in het zuidelijk deel gestart zijn met werkzaamheden. Onze excuses daarvoor. Vanaf 15 maart stopt het werk vanwege het broedseizoen en gaan alle paden weer open.

LET OP: bij de werkzaamheden in het zuidelijk deelgebied 5 komt veel grond vrij dat veelal met trekkers en wagens wordt afgevoerd naar bijvoorbeeld adressen in de omgeving. De rijroutes gaan uiteraard in overleg met de gemeente ook over de openbare wegen, zoals de Markslagweg. We proberen te allen tijde te zorgen dat dit veilig gebeurt.

We vragen via deze weg om de medewerking van alle bezoekers. We vragen iedereen om ervoor te zorgen dat je als wandelaar goed zichtbaar bent. Dit kan met bijvoorbeeld een felgekleurd hesje of een lampje. Dankjewel! 

Fotoverslag van de vorderingen in de winter 2023/2024 

Rondom het oude basisbiotoop verwijderen we struiken. Enkele struiken blijven staan.

Rondom het oude basisbiotoop verwijderen we struiken. Enkele struiken blijven staan.

Bestaande slenk is aangepast om te zorgen dat water heel geleidelijk van hoog naar laag stroomt en het natuurgebied optimaal voedt

Bestaande slenk is aangepast om te zorgen dat water heel geleidelijk van hoog naar laag stroomt en het natuurgebied optimaal voedt

Takken die nog moeten worden afgevoerd

Takken die nog moeten worden afgevoerd

Damwand in hoogveenkern, voorbereiding voor herstelwerkzaamheden

Damwand in hoogveenkern, voorbereiding voor herstelwerkzaamheden

Inspectie nabij de hoogveenkern waar veel bomen zijn verdwenen

Inspectie nabij de hoogveenkern waar veel bomen zijn verdwenen

In deelgebied 5 is gestart met het verwijderen van bomen

In deelgebied 5 is gestart met het verwijderen van bomen

Mede mogelijk

We voeren dit project uit in het kader van Ontwikkelopgave Natura 2000. Daarmee participeren provincie Overijssel en gemeente Haaksbergen in de project. Het ministerie van LNV draagt bij via Versneld Natuurherstel. De Europese Unie subsidieert het natuurherstel vanuit het LIFE Multi Peat project. Hierbij wordt in 5 landen gewerkt aan herstel van (hoog)veen om te kijken hoe dat bijdraagt aan het behalen van klimaatdoelen.

Lees meer over het project natuurherstel Witte Veen

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink