Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer ruimte voor natuur in Wolfhezer bossen

06 juli 2017 | Marie-Thérèse te Bulte

De natuur in het gebied Wolfheze krijgt meer ruimte in het bos. Een deel van de bossen wordt de komende jaren uitgedund en er worden open plekken gemaakt.

Gemarkeerde bomen Wolfheze bossen

Vooral de hier niet van nature voorkomende soorten zoals douglasspar, Japanse lariks en Corsicaanse den worden hierbij terug gedrongen zodat de inheemse soorten als eik, berk en grove den meer licht krijgen om uit te groeien. Door open plekken te maken krijgen deze soorten meer kans om zich te verjongen. En deze plekken zijn weer extra aantrekkelijk voor vogels en vlinders, zoals de gehakkelde aurelia.

Open plekken

Omdat het bos in natuurgebied Wolfheze in het verleden vooral is aangeplant voor de houtproductie, is het bos vaak eentonig. Het bos bestaat dan uit een of enkele soorten, die vaak niet van nature hier thuishoren. Om dit te doorbreken zijn maatregelen nodig om vooral meer afwisseling te krijgen.

Licht en zonnewarmte krijg je door kleinschalig open plekken te maken in de gesloten boomkruinen. Na verloop van tijd ontstaat er een gelaagde bosstructuur met een struik- en kruidlaag waar vlinders en vogels van profiteren.

Onderzoek bosbeheer

Natuurmonumenten bekijkt regelmatig of het uitgevoerde beheer nog overeenkomt met de doelstellingen. Uitgevoerd onderzoek gaf aan dat de structuur in de Wolfhezer bossen kan worden verbeterd.

De natuur is gebaat bij meer afwisseling in jong en oud bos en meer dood hout, dit levert meer soorten dieren en planten op waardoor de natuurwaarde wordt verhoogd en de beleving voor de bezoekers toeneemt.

Uitvoering

Natuurmonumenten is begonnen met het uitzoeken van de bomen die weg moeten. De boswachters markeren deze bomen met gekleurde stippen. De voorbereidingen zijn onlangs gestart en zichtbaar. De daadwerkelijke kap van deze gemarkeerde bomen vindt pas plaats in het najaar van 2018. 

Boswachter Marie-Thérèse te Bulte
Marie-Thérèse te Bulte