Wormer- en Jisperveld

Nieuws uit Wormer- en Jisperveld

 • Bloemen
  24 juni 2021 | Jowien van der Vegte

  Maaien in Wormer- en Jisperveld voor grutto’s

  Het gaat slecht met onze nationale vogel, de grutto. Het Wormer- en Jisperveld is een van de weinige grote gebieden waar het nog wel redelijk gaat met deze weidevogel. Natuurmonumenten werkt er hard aan om het veld voor de grutto en andere weidevogels zo goed mogelijk te maken.

 • Wormer- en Jipserveld
  14 juni 2021 | Roos Kooiman

  Eerste stappen naar 12000 hectare topnatuur boven Amsterdam

  In het gebied tussen Alkmaar en Amsterdam zetten Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland zich de komende jaren in voor de realisatie van 12000 ha aaneengesloten topnatuur. De eerste praktijkexperimenten en projecten zijn gestart.

 • gruttokuiken
  18 maart 2021 | Eveline Blok

  Kraamkamer Schaalsmeerpolder klaar voor gruttokuikens

  Het broedseizoen is begonnen, vogels zoeken elkaar op en maken hun nest. In de Schaalsmeerpolder en de rest van het Wormer- en Jisperveld worden honderden eieren gelegd en straks lopen er weer veel kuikens rond van grutto’s en kieviten. De kraamkamer van de natuur is heel bijzonder, maar ook een kwetsbare periode. Het wandelrondje Schaalsmeerpolder blijft voorlopig open voor wandelaars, maar Natuurmonumenten roept wel op om niet alleen in het broedseizoen, maar ook daarbuiten respectvol met de Schaalsmeerpolder om te gaan: blijf op de paden, hou honden aan de lijn en laat geen afval achter.

 • Grutto's op de vleugels
  23 februari 2021 | Eveline Blok

  Wandelroute Schaalsmeerpolder mogelijk afgesloten i.v.m. drukte

  De wandelroute door de Schaalsmeerpolder (Wormerland) is druk en bezoekers houden zich helaas vaak niet aan de regels. Dat levert overlast op voor mens én natuur. Ondertussen staat het broedseizoen voor de deur: een tijd waarin vogels extra kwetsbaar zijn. Boswachters van Natuurmonumenten vrezen dat ze het rondje moeten afsluiten als de overlast niet snel afneemt.

 • Grutto
  02 februari 2021 | Jowien van der Vegte

  De grutto’s zijn weer terug in het Wormer- en Jisperveld

  De eerste grutto’s zijn gezien in Nederland en ze zullen snel ook te horen zijn in het Wormer- en Jisperveld! Een van de eerste voorjaarsgeluiden is het roepen van de grutto’s, dan loopt de winter ten einde. Hessel Zoer, boswachter van het Wormer- en Jisperveld: “Mijn hart maakt een sprongetje, ik word blij als ik de eerste grutto van het jaar hoor. Ze hebben de grote reis overleefd en zijn weer terug!”. De grutto’s leven ’s winters in Noord-Afrika en vliegen aan het begin van het jaar naar Nederland om hier te broeden. Het Wormer- en Jisperveld is een van de favoriete gebieden van onze Nationale vogel.

 • Bosman molentje
  03 september 2020 | Jowien van der Vegte

  Impuls voor weidevogels in Wormer- en Jisperveld: waterbeheer en nieuwe molens

  Natuurmonumenten werkt hard om het Wormer- en Jisperveld op te knappen en te behouden voor weidevogels en planten van de veenweiden. We maken het de grutto en andere weidevogels zo prettig mogelijk. Dit najaar wordt gestart met het project ’weidevogelimpuls’ in het Wormer- en Jisperveld.

 • grutto's in gemaaid grasland
  04 juni 2020 | Jowien van der Vegte

  In juni maaien voor de grutto’s?

  Sommige weilanden worden nu al gemaaid. Niet alleen productiegrasland, maar soms ook natuurgrasland. Dat klinkt vreemd, voor de natuur is laat maaien toch beter? Boswachter Hessel legt uit hoe het zit.

 • Grutto in wilde bloemen
  25 mei 2020 | Jowien van der Vegte

  Houd rekening met de natuur in het Wormer- en Jisperveld

  Het Wormer- en Jisperveld is prachtig om te ontdekken. Zeker in coronatijd zoeken meer en meer mensen de natuur dichtbij op. Daar mag iedereen van genieten. Natuurmonumenten vraagt bezoekers wel daarbij de spelregels in de natuur na te leven. Met respect voor elkaar èn de natuur houden we dit mooi voor mens, plant en dier.

 • Windenergie
  22 april 2020 | Eveline Blok

  Natuur- en milieuorganisaties positief over ambitie, zorgen over landschap

  De Regio Noord-Holland Zuid wil in 2030 met 44 windmolens, 500 hectare zonneweides en veel zon op daken en parkeerplaatsen 2,7 TWh duurzame energie opwekken. Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Goois Natuurreservaat en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland zijn positief over deze ambitie en vinden de inpassing hiervan in het landschap grotendeels acceptabel, maar voor een aantal zoekgebieden niet.

 • Tegenwoordig kunnen territoria in het veld meteen digitaal worden ingevoerd in een Avimap-App (foto: Peter Eekelder)
  11 februari 2020 | Jowien van der Vegte

  Cursus vogels inventariseren (BMP) voorjaar 2020

  Deze cursus is voor de iets gevorderde vogelaars die het leuk vinden om broedvogels te leren inventariseren of hun kennis bij te spijkeren. De cursus is toegespitst op het inventariseren van moeras- en rietvogels. Iets voor jou? Geef je dan snel op.

 • logo