Wormer- en Jisperveld

Nieuws uit Wormer- en Jisperveld

 • echte heemst of marsh mallow
  13 maart 2023 | Jowien van der Vegte

  Weidevogels en marshmallows geteld

  Grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters, graspiepers, veldleeuweriken en slobeenden komen elk voorjaar naar het Wormer- en Jisperveld om te broeden. Een flinke reis, om daarna in het veenweidegebied hun favoriete plekje op te zoeken. Natuurmonumenten en agrariërs maken het de weidevogels zo prettig mogelijk in het Wormer- en Jisperveld door speciaal op hun wensen gericht natuurbeheer.

 • Bomen oogsten WJV
  20 december 2022 | Eveline Blok

  Ongewenste zaailingen uit Wormer- en Jisperveld geoogst voor herplant

  Natuurmonumenten en Meer Bomen Nu slaan de handen ineen om zaailingen te redden in het Wormer- en Jisperveld.

 • Tureluur weidevogel
  21 juli 2022 | Eveline Blok

  Voorlopige resultaten broedvogeltelling Wormer- en Jisperveld

  Het veldwerk van de territorium-broedvogelkartering 2022 van het Wormer- en Jisperveld is zo goed als afgerond. De laatste telrondes zitten erop en de eerste resultaten zijn positief.

 • Maaien in het Wormer- en Jisperveld
  17 juni 2022 | Jowien van der Vegte

  Vogelgriep in het Wormer- en Jisperveld

  In het Wormer- en Jisperveld en polder IJdoorn bij Durgerdam heerst vogelgriep. Er liggen helaas veel dode ganzen die overleden zijn aan vogelgriep. Deze ganzen gaan we opruimen. De boswachters lopen daarom in witte beschermende pakken door het veld.

 • Grutto
  25 mei 2022 | Jowien van der Vegte

  Werken voor weidevogels

  De grutto’s zijn overal te horen, net als veel andere weidevogels. Natuurmonumenten gaat binnenkort verder om het Wormer- en Jisperveld fijn in te richten voor ze. Rust, eten, een partner en een fijne broedplek, dat willen ze.

 • Grutto
  01 april 2022 | Jowien van der Vegte

  Kruipen door het Wormer- en Jisperveld

  Zie je ergens de komende weken mensen kruipen of lopen op allerlei plekken in het Wormer- en Jisperveld? Geen alarm, het zijn onderzoekers. Natuurmonumenten laat dit voorjaar samen met de provincie en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land en Dijken vogels en vegetatie onderzoeken.

 • weidemolen
  17 maart 2022 | Jowien van der Vegte

  Ode aan de weidemolen: video over unieke molentjes in première

  De weidemolens in Noord-Holland hun eigen ‘5 minutes of fame’! Op 14 maart is de videoproductie ‘Ode aan de Weidemolens’ in première gegaan op de YouTube-kanalen van Bureau Toerisme Laag Holland en Marketing Zaanstreek. Natuurmonumenten is blij met deze extra aandacht voor weidemolentjes en heeft meegewerkt aan deze video om het belang van de weidemolentjes breder bekend te maken.

 • grutto's
  14 oktober 2021 | Hilde van der Klei

  Weidemolens maken het weidevogels naar hun zin

  Met subsidie van de provincie Noord-Holland zorgen Natuurmonumenten, vrijwilligers en lokale boeren ervoor dat natuurgebied Wormer- en Jisperveld ook in de toekomst een walhalla voor weidevogels blijft.

 • Bloemen
  24 juni 2021 | Jowien van der Vegte

  Maaien in Wormer- en Jisperveld voor grutto’s

  Het gaat slecht met onze nationale vogel, de grutto. Het Wormer- en Jisperveld is een van de weinige grote gebieden waar het nog wel redelijk gaat met deze weidevogel. Natuurmonumenten werkt er hard aan om het veld voor de grutto en andere weidevogels zo goed mogelijk te maken.

 • Wormer- en Jipserveld
  14 juni 2021 | Roos Kooiman

  Eerste stappen naar 12000 hectare topnatuur boven Amsterdam

  In het gebied tussen Alkmaar en Amsterdam zetten Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland zich de komende jaren in voor de realisatie van 12000 ha aaneengesloten topnatuur. De eerste praktijkexperimenten en projecten zijn gestart.

 • logo