Ga direct naar inhoud
Wormer- en Jisperveld

Nieuws uit Wormer- en Jisperveld

 • 03 april 2024 | Jowien van der Vegte

  Voorrang voor weidevogels: werk ligt stil

  Het Wormer- en Jisperveld, de lappendeken van water en land, is gelukkig nog steeds een favoriet onder de weidevogels. De grutto’s zijn weer gearriveerd en goed te zien en te horen. Dat betekent dat Natuurmonumenten haar werkzaamheden in het gebied voor de komende vier maanden stillegt. Op een paar noodzakelijke werkzaamheden na. Ben je benieuwd wat er in het gebied gebeurd is, en wat er na het broedseizoen op de planning staat?

 • 05 januari 2024 | Jowien van der Vegte

  Nieuwe oeverbeschoeiing in het Wormer- en Jisperveld

  In het Wormer- en Jisperveld brokkelen grote delen veenmosrietland en percelen met weidevogelgrasland af. Van verlanding (het op natuurlijke wijze dichtgroeien van open water) is nauwelijks meer sprake. Om verdere achteruitgang te voorkomen voert Natuurmonumenten vanaf januari 2024 herstelwerkzaamheden uit in het natuurgebied.

 • 08 december 2023 | Jowien van der Vegte

  Je moet van een vaartochtje houden

  In de winter lijkt alles stil te liggen in het Wormer- en Jisperveld. Maar ook in de winter wordt hard gewerkt! Tot aan het broedseizoen, wordt riet gemaaid en dat wordt naar de beheerboerderij gevaren. Daarnaast worden in deze periode ook molenhekken geteerd, gerepareerd of vervangen. Soms worden er boompjes gerooid, wilgen geknot, overhangende bomen verwijderd of invasieve planten verwijderd.

 • 14 november 2023 | Jowien van der Vegte

  Vrijwilligers gezocht voor Wormer- en Jisperveld

  Een lappendeken van water en land. Honderden weilandjes omgeven met rietkragen en smalle slootjes. Dat is het Wormer- en Jisperveld, het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Samen met boeren beheren we het natuurgebied. En dat is veel werk maar levert ook veel op voor de weidevogels die hier komen in het voorjaar. Voor dit unieke gebied zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die hier aan bij willen dragen. Leuk en nuttig werk, niet moeilijk, soms pittig, maar altijd met een schitterend uitzicht!

 • 26 april 2023 | Jowien van der Vegte

  Zaaien in het Wormer- en Jisperveld voor de weidevogels

  Komende weken wordt er, wanneer het weer een paar dagen gunstig is, op een aantal weilanden van Natuurmonumenten in het Wormer en Jisperveld gras en kruiden gezaaid. Stukken kale grond als gevolg van werkzaamheden vorig jaar worden hiermee weer goed leefgebied voor weidevogels. Het zaaien zal met kleine trekkers en lopend met de hand gedaan worden. Het is broedseizoen en normaal liggen de werkzaamheden in het veld dan stil. Het echter belangrijk dat het zaaien hier op korte termijn gebeurt: voordat ongewenste planten de kale grond innemen en het leefgebied van de weidevogels verruigt. Vooraf wordt gekeken of en waar broedvogels zitten, zodat we ze zo min mogelijk verstoren.

 • 13 maart 2023 | Jowien van der Vegte

  Weidevogels en marshmallows geteld

  Grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters, graspiepers, veldleeuweriken en slobeenden komen elk voorjaar naar het Wormer- en Jisperveld om te broeden. Een flinke reis, om daarna in het veenweidegebied hun favoriete plekje op te zoeken. Natuurmonumenten en agrariërs maken het de weidevogels zo prettig mogelijk in het Wormer- en Jisperveld door speciaal op hun wensen gericht natuurbeheer.

 • 20 december 2022 | Eveline Blok

  Ongewenste zaailingen uit Wormer- en Jisperveld geoogst voor herplant

  Natuurmonumenten en Meer Bomen Nu slaan de handen ineen om zaailingen te redden in het Wormer- en Jisperveld.

 • 21 juli 2022 | Eveline Blok

  Voorlopige resultaten broedvogeltelling Wormer- en Jisperveld

  Het veldwerk van de territorium-broedvogelkartering 2022 van het Wormer- en Jisperveld is zo goed als afgerond. De laatste telrondes zitten erop en de eerste resultaten zijn positief.

 • 17 juni 2022 | Jowien van der Vegte

  Vogelgriep in het Wormer- en Jisperveld

  In het Wormer- en Jisperveld en polder IJdoorn bij Durgerdam heerst vogelgriep. Er liggen helaas veel dode ganzen die overleden zijn aan vogelgriep. Deze ganzen gaan we opruimen. De boswachters lopen daarom in witte beschermende pakken door het veld.

 • 25 mei 2022 | Jowien van der Vegte

  Werken voor weidevogels

  De grutto’s zijn overal te horen, net als veel andere weidevogels. Natuurmonumenten gaat binnenkort verder om het Wormer- en Jisperveld fijn in te richten voor ze. Rust, eten, een partner en een fijne broedplek, dat willen ze.