Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Wormer- en Jisperveld

Wormer- en Jisperveld

Vogels kijken in het Veld

‘Als het even kan vaar ik het Veld in, zoals we het Wormer- en Jisperveld hier in de buurt noemen. Met een verrekijker speur ik de rietkragen af naar baardmannetjes en blauwborsten. Helemaal mooi als de bruine kiekendief overvliegt, net als ik op zoek naar de vogels in het riet. Op zo’n vaartocht beleef je eigenlijk altijd wat. Kom je ook eens langs in het Veld?’

Meer over Wormer- en Jisperveld

Over het gebied

Een lappendeken van water en land. Honderden weilandjes omgeven met rietkragen en smalle slootjes. Dat is het Wormer- en Jisperveld, het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Samen met boeren beheren we het natuurgebied. En die samenwerking werpt zijn vruchten af. In het voorjaar wemelt het hier van de weidevogels.

Boeren in het Wormer- en Jisperveld

In de vroege middeleeuwen ontgonnen boeren het veenmoeras voor de landbouw. Ze groeven duizenden sloten om hun akkertjes droog te houden. Vanuit de lucht is dat patroon nog steeds heel mooi te zien. In de loop van de tijd klonk het veen steeds verder in. Het gebied ligt nu één tot twee meter onder zeeniveau. Talloze molentjes zijn nodig om het water weg te pompen. Het zompige land kon alleen nog gebruikt worden als hooiland voor het vee. En zo is het nog. Veel werk, want de koeien moeten met de boot van en naar hun stal worden gebracht.

Door al het gegraas is de bodem zo verarmd dat er orchideeën en heide kunnen groeien. Zo helpen de koeien bij het beheer van het gebied.

Wormer- en Jisperveld Natuurmonumenten

Ontelbaar veel vogels

In het voorjaar keren de weidevogels terug vanuit hun overwinteringsplekken in Afrika. De grutto’s arriveren als eerste, daarna volgen kievieten en tureluurs. Wil je dat ook eens zien? Volg dan de wandelroute door de Schaalsmeerpolder. In het Wormer- en Jisperveld vinden vogels rust, voedsel, een partner en een veilige broedplek. Bijna alle soorten weidevogels die in Nederland voorkomen, broeden in het Wormer- en Jisperveld. Vooral voor de grutto is dit gebied van levensbelang; er broeden hier elk jaar honderden paartjes. Natuurmonumenten zorgt voor plasdras landjes, waar de kuikens voldoende voedsel kunnen vinden.

Grutto

Ook op andere plekken in het Wormer- en Jisperveld leven vogels. Er zijn broedkolonies met kokmeeuwen, visdiefjes en kleine mantelmeeuwen en regelmatig kun je hier lepelaars zien. Het riet is een mooie verstopplek voor karekieten en rietzangers.

Varen in het Wormer- en Jisperveld

Dit waterrijke natuurgebied bezoek je het beste per kano. Huur in de jachthaven een kano en je vaart zo het weidse natuurgebied in. Via de knooppunten van het kanoroutenetwerk kom je langs de mooiste plekjes. Bekijk de kanoroute

Wandelen en fietsen

Wil je wandelen of fietsen in het Wormer- en Jisperveld? Volg dan vanaf De Poelboerderij de wandelroute van 5 kilometer door de Schaalsmeerpolder. Of pak de fietsroute voor een rondje van zo’n 30 kilometer richting Fort bij Spijkerboor.

Aan de zuidkant van het Wormer- en Jisperveld ligt het Oosteindepad, onderdeel van een wandelroutenetwerk. Het Oosteindepad is geopend van 15 juli tot 15 oktober. Honden zijn niet toegestaan vanwege het vee in de weilanden. In najaar en winter is het pad gesloten, omdat het gebied dan een belangrijke rustplaats is voor wintergasten zoals smienten. Daarna is het broedseizoen voor de weidevogels en rietvogels.

Kanovaren door het Wormer- en Jisperveld

Bezoekerscentrum De Poelboerderij

Aan de rand van het Wormer- en Jisperveld ligt De Poelboerderij. Vanuit het bezoekerscentrum kun je op excursie met de fluisterboot. Op het erf van de boerderij is er voor kinderen een waterspeelplaats met sluis, dammetjes en molen. Bij het centrum vind je ook Veenweidepark de Trickel, het Wormer- en Jisperveld in miniformaat. Wandel het Rondje Trickel (800 m) met pontje en vogelkijkhut of maak een langere wandeling rondom het park van 1,5 km.

Bekijk de website van De Poelboerderij

Bezoekerscentrum De Poelboerderij
Wormer- en Jisperveld

De mooiste routes

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

  • De Poelboerderij
Wormer- en Jisperveld

Nieuws

Wormer- en Jisperveld

Wat wij hier doen

Broedgebied van weide- en rietvogels

Het Wormer- en Jisperveld is het grootste veenweidegebied van West-Europa. En daar zijn we trots op! Het vochtige laagveen is het broedgebied van vele weidevogels en rietvogels. Ook zeldzame planten houden van deze waterrijke natuur. Rietlandjes met veenmos liggen her en der verspreid. Doordat de landjes in het verleden veel gemaaid zijn, is de bodem nu voedselarm. En dat is ideaal voor orchideeën, zonnedauw, heide en koekoeksbloemen. Om deze zeldzame planten te behouden gaat Natuurmonumenten door met het regelmatig maaien van deze bijzondere landjes. Al dat riet moet afgevoerd worden met platbodems, een heel karwei. Gelukkig krijgen we in het Wormer- en Jisperveld hulp van onze vrijwilligers en leden. Help je ook mee?