Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Baggerproject 'Wormer- en Jisperwater' klaar!

14 oktober 2015 | Astrid Schoenmaker

Het resultaat: helder water van natuurkwaliteit en meer recreatiemogelijkheden in het Wormer- en Jisperveld.

Baggerproject 'Wormer- en Jisperwater' klaar!

<p>Om dit zo te houden werkt Natuurmonumenten met de gemeente en het hoogheemraadschap aan een beheerplan voor het watersysteem.</p>
<h3>Burgerinitiatief</h3>
<p>Het begon met een verzoek van bewoners van het Wormer- en Jisperveld. Zij maakten zich zorgen over de waterkwaliteit en het dichtslibben van de waterwegen. En aangezien water perfecte mogelijkheden biedt voor een actieve vrijetijdsbesteding in de buitenlucht , bedachten burgers ook nog een recreatieplan.</p>
<h3>Verbetering natuur</h3>
<p>Behalve de waterkwaliteit, is ook gewerkt aan verbetering van het groen. De toegankelijkheid van de weilanden in dit kwetsbare gebied was onvoldoende voor een goed beheer. Dammen en bruggen zijn opgeknapt of vernieuwd en de afwatering van percelen is verbeterd. De graslanden zijn beter begaanbaar voor landbouwmachines. Door het verwijderen van bosjes en bomen, zodat meer open graslanden ontstaan, zijn betere leefomstandigheden voor weidevogels gecreëerd. Op die plekken zijn na bijna 25 jaar de weidevogels weer te zien!</p>
<h3>Verricht werk in cijfers</h3>
<p>In twaalf jaar tijd is een hoop werk verricht. Enkele cijfers op een rij:</p>
<ul><li>Er is in circa 200 kilometer sloten en vaarten gebaggerd.</li>
<li>Daarbij is 750.000 kubieke meter bagger verwijderd.</li>
<li>Om die bagger op te slaan is 45 hectare aan depotruimte gerealiseerd.</li>
<li>Voor alle slibremmers en baggerbuffers is 2 kilometer geotextiel gebruikt.</li>
<li>Er zijn 146 dammen en 11 bruggen hersteld.</li>
<li>Over een lengte van 3,3 kilometer zijn greppelbuizen aangelegd.</li>
</ul><h3>Water- en wandelrecreatie</h3>
<p>In Wormer- en Jisperveld is ook veel gebeurd met oog op wandel- en waterrecreatie. Er is een knooppunten-routenetwerk voor kanoërs aangelegd. <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/wormer-en-jisperveld/rou… hier onze kanoroute dwars door het Wormer- en Jisperveld</a></p>
<p>Aan de rand van de Poel is het educatieve eiland Kneppelsoord ingericht en onze vrijwilligers hebben een groot aantal weidemolentjes opgeknapt. Het wandelpad Oosteinde (het ‘Laarzenpad’) is een van de eerste paden in Nederland dat dwars door dit Natura 2000-gebied loopt. Het pad is open van 15 juli tot 15 oktober. Het is in de winter en lente gesloten om de wintergasten en broedvogels rustgebied te bieden.</p>
<h3>Walvisbotten</h3>
<p>Bodemwerkzaamheden zorgen altijd voor verrassingen. Tijdens het baggeren in Wormer- en Jisperveld zijn walvisbotten gevonden. Deze worden bewaard in het depot van provincie Noord-Holland.</p>

Astrid Schoenmaker

Bioloog en tuinfan