Nieuws van de boswachter

Broedsucces in de Schaalsmeerpolder

26 september 2018 | Eveline Blok

De grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nergens in Europa broeden zoveel grutto's als in Nederland. Recente tellingen geven aan dat 2018 een goed jaar was voor de grutto in de Schaalsmeerpolder.

parende grutto's

Het succes van het weidevogelbeheer hangt af van het aantal groot (vliegvlug) geworden kuikens. Om erachter te komen hoe succesvol het seizoen was, kunnen zogenaamde alarmtellingen gehouden worden. Deze tellingen vinden twee keer plaats tijdens het kuikenseizoen. Daarbij wordt het aantal alarmerende ouderparen met jongen in de nabijheid geregistreerd.

Dit jaar hebben we voor het eerst alarmtellingen in de Schaalsmeerpolder (Wormer- en Jisperveld) uitgevoerd.

De resultaten geven aan dat het broedsucces van de grutto en tureluur in de Schaalsmeerpolder in 2018 ruim voldoende was om de populatie in stand te houden. De grutto had een broedsucces van meer dan 70% en de tureluur 100%.

Sinds de eeuwwisseling is het aantal territoria van weidevogels in de Schaalsmeerpolder redelijk stabiel. De krakeend en tafeleend bereikten hun hoogste stand, terwijl de tureluur en graspieper het relatief goed deden.

De komende jaren zal Natuurmonumenten verder werken aan optimalisering van beheer en inrichting van de weidevogelgebieden in het Wormer- en Jisperveld.

Eveline Blok
Eveline Blok
logo