Ga direct naar inhoud
Nieuws

De grutto’s zijn weer terug in het Wormer- en Jisperveld

02 februari 2021 | Jowien van der Vegte

De eerste grutto’s zijn gezien in Nederland en ze zullen snel ook te horen zijn in het Wormer- en Jisperveld! Een van de eerste voorjaarsgeluiden is het roepen van de grutto’s, dan loopt de winter ten einde. Hessel Zoer, boswachter van het Wormer- en Jisperveld: “Mijn hart maakt een sprongetje, ik word blij als ik de eerste grutto van het jaar hoor. Ze hebben de grote reis overleefd en zijn weer terug!”. De grutto’s leven ’s winters in Noord-Afrika en vliegen aan het begin van het jaar naar Nederland om hier te broeden. Het Wormer- en Jisperveld is een van de favoriete gebieden van onze Nationale vogel.

Grutto

Speciaal weidevogelbeheer

Natuurmonumenten doet haar uiterste best om het Wormer- en Jisperveld een goed weidevogelgebied te laten zijn en blijven. Hiervoor werken we samen met boeren, pachters, Water Land en Dijken, de gemeente en vrijwilligers. In het voorjaar zien we wat de vogels de beste weilanden vinden. De grutto’s hadden afgelopen jaren succes met broeden!

Weilanden die favoriet zijn bij de vogels hebben kort gras in februari, zijn rustig en hebben voedsel dichtbij, bijvoorbeeld greppelranden en plasdraspercelen. Daar kunnen ze met hun lange snavel makkelijk in de grond prikken en voedsel vinden.

We plaatsen nu voor het vierde jaar een vossenraster om een paar stukken in de Schaalsmeerpolder. Dit is een experiment om te kijken hoe we broedende vogels en hun kuikens kunnen beschermen. Andere roofdieren, zoals kraaien en hermelijn worden door dit raster overigens niet tegengehouden.

Maaien en molens voor de toekomst

Het beheer van Natuurmonumenten is gericht op de weilanden zo optimaal mogelijk te maken voor de weidevogels. “We proberen zo goed mogelijk een gespreid bedje te maken voor de weidevogels. Ze hebben het namelijk al zo moeilijk. Daarom maaien we het gras pas na half juni, zodat de jonge vogels alle kans krijgen groot te worden. Bij een paar percelen lukt dat helaas nog niet. Deze stukken hebben nog verbeteringen voor weidevogels nodig en zitten in een zogenaamd ‘opknaptraject’. Hier maaien we juist al in april of mei. We kijken natuurlijk altijd voordat we gaan maaien en ook tijdens het maaien zelf of er geen vogels broeden, het is tenslotte dan nog broedseizoen. En zien we er een zitten, dan maaien we natuurlijk pas later! Want we doen alles is het belang van de vogels” aldus boswachter Zoer.

In het gebied zijn ook een aantal percelen waar de waterhuishouding nog verbeterd wordt. Damwanden, greppels en weidemolentjes zorgen er voor dat de percelen precies op de juiste momenten nat of droog genoeg zijn. Deze werkzaamheden stoppen voor het broedseizoen. Aan het eind van het broedseizoen worden misschien al nieuwe molens geplaatst. Ook hier natuurlijk alleen als het kan: als er geen broedvogels zijn.

 

overvliegende grutto

overvliegende grutto

Geniet van de geluiden

De geluiden van de vogels in de broedtijd zijn een lust voor het oor. Op de wandelroute door Schaalsmeerpolder hoor je ze overal. Blijf eens een minuut staan met je ogen dicht om alleen te luisteren. De hond mag mee op deze wandeling, maar hou hem aan de lijn en bij je. Dit is extra belangrijk in de broedtijd, de vogels hebben alle rust nodig.

Onze nationale vogel

De grutto (onze nationale vogel) is de bekendste broedvogel hier. Landelijk gezien gaat het aantal grutto’s al jaren achteruit. In het Wormer – en Jisperveld zijn er in de grote telling van 2019 gelukkig nog 322 broedpaar geteld en ook de cijfers uit de Schaalsmeerpolder van 2020 zijn voldoende voor grutto en ruim voldoende voor tureluur. En hoewel het wat minder is ten opzichte van de vorige grote telling in 2016 is er ook zeer goed nieuws: het “geboortecijfer” (ook wel het ‘BTS’: bruto-territoriaal-succes) van de grutto ligt hoog. Bij ruim 85% van de territoria werd er door de grutto gealarmeerd, bij de tureluurs ging dit om bijna 80%. Om het aantal grutto’s en tureluurs stabiel te houden moet dit getal tenminste 65% zijn. En meer is natuurlijk beter; we zijn dus hoopvol dat de populatie zich kan uitbreiden.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter