Nieuws van de boswachter

Koeien in de boot en bloemen voor weidevogels

09 mei 2019 | Jowien van der Vegte

De eerste koeien zijn met de boot naar hun weides gebracht! Ze helpen de grutto’s, kieviten en tureluurs, die nu op hun nest zitten. Je ziet en hoort de vogels overal in de weilanden.

koeien op de boot naar een van de vele eilandjes

Alles voor de weidevogels

Grutto, kievit, tureluur en kluut zitten nu op hun nest en de eerste eieren zijn uitgekomen. De kuikens zoeken in de randen van greppels, sloten en plas-draspercelen hun eerste voedsel: insecten. Om veel insecten te hebben, is een gevarieerde bloemrijke weide nodig. En daar helpen de koeien. Ze grazen sommige stukken korter, op andere plekken blijven planten en gras hoger staan. De mest helpt de planten ook. Zo is er veel voedsel voor de kuikens, en  hogere planten en gras bieden veel verstopplekjes. Het heen en weer varen met koeien naar alle kleine eilandjes is tijdrovend en duur, maar heel belangrijk voor goed weidevogelgrasland. Natuurmonumenten heeft de afgelopen winter verschillende werkzaamheden uitgevoerd aan en rondom de Schaalsmeerpolder bij Oostknollendam. Zo zorgen we ervoor dat de volgende generatie weidevogel veilig kan opgroeien in de graslanden van het Wormer- en Jisperveld.

het veenweidegebied is rijk aan bloemen

Onderzoek

Ook doet Natuurmonumenten een onderzoek naar predatie: welke dieren eten de eieren en jonge weidevogels op? Ook is er een experiment met praktische maatregelen tegen roofdieren op de grond: door de plaatsing van een raster met flink stroom erop om een deel van de Schaalsmeerpolder. De vos, maar ook (verwilderde) katten en loslopende honden eten eieren, kuikens en volwassen vogels. Het speciale raster dat nu is geplaatst is opgebouwd uit een aantal schrikdraden om te voorkomen dat vos, hond of kat erlangs komt. Na het broedseizoen wordt dit raster weer verwijderd.

Het raster is een extra, bovenop de maatregelen die eerder zijn uitgevoerd om het gebied voor weidevogels aantrekkelijker te maken: openhouden van het gebied, aanleg plas-drasweilanden en de komende verhoging van de waterstand.

koeien in de wei in het Wormer- en Jisperveld

Zelf genieten van de weidevogels
Een aanrader is met de kano eropuit gaan in het Wormer en Jisperveld. Ook op het wandelrondje Schaalsmeerpolder zie je van alles. Deze gemarkeerde wandeling van ruim 4km start bij de Poelboerderij.
Rust is belangrijk voor de vogels. Ze moeten broeden en hun nest beschermen, en ook voedsel zoeken. Natuurmonumenten let extra op loslopende honden. Deze verstoren vogels, wat de vogels elke keer dure energie kost. Hou de hond dus aan de lijn op het rondje Schaalsmeerpolder!

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte
logo