Ga direct naar inhoud
Nieuws

Maaien in Wormer- en Jisperveld voor grutto’s

24 juni 2021 | Jowien van der Vegte

Het gaat slecht met onze nationale vogel, de grutto. Het Wormer- en Jisperveld is een van de weinige grote gebieden waar het nog wel redelijk gaat met deze weidevogel. Natuurmonumenten werkt er hard aan om het veld voor de grutto en andere weidevogels zo goed mogelijk te maken.

Bloemen

Veel graslanden in het Wormer- en Jisperveld zijn erg goed weidevogelgrasland: variatie in kruiden en grassen, veel insecten, een zachte bodem om voedsel uit te prikken en er is weinig verstoring. Het beheer bestaat uit maaien, bemesten, waterhuishouding regelen en voorkomen van verstoring door het ontmoedigen van roofdieren (bijvoorbeeld hoge bomen waar roofvogels in nestelen te voorkomen) en te verplichten dat honden aan de lijn blijven. En ook het maaien van riet in het najaar, waar veel vrijwilligers aan mee helpen, draagt bij aan het open landschap dat weidevogels nodig hebben.

Nu aan het begin van de zomer, als de jonge vogels groot zijn, wordt het gras gemaaid. Voor een maaimachine aan het werk gaat wordt er eerst goed gecheckt of er geen vogels meer broeden. En er wordt zodanig gemaaid, dat vogels die rondlopen op een perceel tijd hebben om weg te lopen of te vliegen.

Turbogras of weidevogelgrasland

Een groot groen strak weiland ziet er landschappelijk mooi uit, maar heeft weinig natuurwaarde. Zulk productiegrasland heeft vaak één overheersende en snelgroeiende grassoort en wordt zo vroeg en vaak mogelijk gemaaid in een seizoen. Zo krijgt een boer een hoge opbrengst van gras en hooi. Weidevogelgrasland heeft verschillende kruiden en veel soorten gras, waardoor er veel insecten leven. Het ziet er kleurrijker en minder strak uit en heeft juist hoge natuurwaarde. Op weidevogelgraslanden wordt juist laat gemaaid. Meestal is dat vanaf half juni maar dit jaar is dat wat later door het koude voorjaar. De jonge vogels die hier uit het ei komen hebben de tijd om op te groeien en vlieg-vlug te worden. Gras, kruiden en bloemen bloeien lang en zetten zaad, waardoor het weiland nog natuurlijker wordt. De opbrengst in aantal ton gras of hooi is minder, maar de winst voor de natuur is groot. Graslanden in het Wormer- en Jisperveld die nog verbeterd worden voor weidevogels, de opknap-percelen, zitten hier tussen in qua beheer. Die worden meestal vervroegd gemaaid, voordat de distels en zuring zaad hebben kunnen verspreiden. Na een aantal jaar worden deze stukken – net als de andere natuurgraslanden – pas later gemaaid.  

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter