Nieuws van de boswachter

Maaien voor weidevogels

03 november 2017 | Eveline Blok

Weidevogels houden van open grasland. O.a. door het maaien van grasland en frezen van greppels creëren we voor hen voldoende ruimte.

Maaien voor weidevogels

De afgelopen weken is er flink gemaaid in het Wormer- en Jisperveld. Met rietboten zijn de rietkragen verwijderd om de doorstroomsnelheid en de waterbergingscapaciteit te waarborgen.


Daarnaast zijn er greppels gefreesd en is er een hoop grasland gemaaid. Door het maaien ontstaat er openheid voor de weidevogels en maken we het terrein alvast weer klaar voor het nieuwe broedseizoen.

placeholder

Van baggerdepots naar grasland


Ook hebben we een aantal baggerdepots heringericht tot weidevogelgrasland. Hierdoor is er 10 hectare beschikbaar gekomen voor de weidevogels.


Wintergasten


De smient wordt om zijn kenmerkende roep ook wel 'fluiteend' genoemd. In Nederland broeden slechts enkele paartjes, maar in de winter is de smient talrijk aanwezig. Ze komen vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland om te overwinteren. Een aanzienlijk deel van de Noordwest-Europese populatie overwintert hier: het zijn er honderdduizenden. Ook in het Wormer- en Jisperveld zijn ze alweer gesignaleerd.

placeholder
Eveline Blok
Eveline Blok
logo