Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ruim baan voor heide en veen in Wormer- en Jisperveld

14 januari 2016 | Astrid Schoenmaker

Om het open veengebied met zijn typische planten en dieren te behouden was een grote ingreep hard nodig.

Ruim baan voor heide en veen in Wormer- en Jisperveld

<h3>Experimentele aanpak</h2>
<p>Een van de problemen was dat de uitheemse veenbes de oorspronkelijke heide verdrongen had. Om de karakteristieke soorten als kraaiheide en zonnedauw weer terug te krijgen was een ingreep nodig. Op een perceel met veel veenbes is een nieuwe methode toegepast, die "inverteren" heet. Boswachter Hessel Zoer legt uit: “De vegetatie is geplagd en op de kop is teruggelegd. De verwachting is dat de cranberry verstikt onder het veen, terwijl de waardevolle bovenste veenlaag toch behouden blijft. Hierop kan op den duur weer moerasheide tot ontwikkeling komen.”</p>

placeholder

<h3></h2>

placeholder

<p><strong>Fotograaf</strong>: Merijn van den HoogenhoffPetgaten graven voor nieuw veen
</p><p>Ook zijn er enkele "petgaten" gegraven, langgerekte sloten in de veengrond. Hier kan de veenvorming weer helemaal opnieuw op gang komen. De voor het veen karakteristieke planten en dieren krijgen dan meer kans op overleven of komen weer terug in het gebied. Een van de soorten die we in het Wormer- en Jisperveld beschermen is de noordse woelmuis.</p>

placeholder

<h3>Werk in 2016</h2>
<p>Helemaal afgerond zijn de werkzaamheden nog niet. Begin 2016 komen er op enkele percelen rasters om te voorkomen dat het vee de bewerkte stukken land kapot loopt. In de loop van de zomer gaan we de percelen, waar plagsel opgebracht is, nog een keer bewerken. Het materiaal is dan ingeklonken en de grond kan worden gefreesd en ingezaaid.</p>
<h3>Kom kijken!</h2>
<p>In het voorjaar organiseert Natuurmonumenten weer een paar vaartochten door het gebied. Hierbij vertelt de boswachter over het werk en de resultaten. Hou daarvoor <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/wormer-en-jisperveld/activ… website</a> en de lokale kranten in de gaten.</p>
<h3>Oer-Hollands</h2>
<p>Veenweidegebieden horen bij het Nederlandse landschap. Dit cultuurhistorisch landschap bestaat uit plassen, afgewisseld met bloemrijke veenweides, wuivende rietkragen en moerasbosjes. De grote afwisseling zorgt ervoor dat het belangrijke overlevingsplekken zijn voor bedreigde vogels en bijzondere planten. Omdat er in de veengebieden al lang geen turf meer wordt gewonnen, groeien ze langzaam maar zeker dicht. Door de verdroging en vermesting rondom de veengebieden, gaat dit proces nog sneller. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan door heel Nederland in acht laagveengebieden herstelmaatregelen uitvoeren om dit proces te keren.</p>
<h3>Financiering</h2>
<p>De werkzaamheden in het Wormer-en Jisperveld maken onderdeel uit van het landelijke herstelprogramma <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/project/nieuw-leven-in-het-veen-new-lif… leven in het veen (New LIFE for Dutch Fens)</a>. Dit programma wordt financieel gesteund via een LIFE-subsidie van de Europese Unie en bijdragen van rijk, provincies en waterschappen. Hiervan gaat ruim 3,5 ton naar het Wormer-en Jisperveld.</p>
<p><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/project//nieuw-leven-in-het-veen-new-li… lezen over dit project in het Wormer- en Jisperveld</a></p>

Astrid Schoenmaker

Bioloog en tuinfan