Nieuws van de boswachter

Terugblik 2018

21 december 2018 | Eveline Blok

Wij zien voldoende mogelijkheden en kansen om op eigen terrein en daarbuiten de achteruitgang van de weidevogel te stoppen. Ook de provincie Noord-Holland ziet dat en heeft het Wormer- en Jisperveld daarom aangewezen als weidevogelkerngebied.

Daarnaast bekijken we continu waar en wat voor experimenten we kunnen doen die bodemdaling tegengaan én tegelijkertijd goed zijn voor de weidevogel.

Witte grutto

Projecten

We hebben in 2018 onder meer gewerkt aan:

  • Herinrichting plas-draspercelen
  • Aanschaf van een aantal verplaatsbare pompen op zonne-energie, om het waterpeil beter te kunnen reguleren
  • Plaatsing vossenraster
  • Inrichting broedpercelen voor de roerdomp
  • Uitvoeren van beheermaatregelen voor jaarrond verblijvende ganzen in Natura-2000 gebied (uitvoeringsbeleid vastgesteld door de Provincie Noord-Holland)
  • Plaatsen informatiepaneel bij onze beheerboerderij in de Schaalsmeerpolder

Opvallende verschijning

De meest opvallende verschijning in het Wormer- en Jisperveld was misschien toch wel de witte grutto, die we dit voorjaar gespot hebben. Dit bijzondere exemplaar betrof een leucistische grutto. Bij leucisme vindt er een 'storing' plaats in de overdracht van melaninepigmenten (melanine is een organisch pigment in de huid) naar de veercellen. Er worden dus wel kleurcellen gevormd, maar het komt niet tot het afzetten van melanine in de veercellen met als gevolg kleurloze (witte) veren.

Witte grutto

Witte grutto

Eveline Blok
Eveline Blok
logo