Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogelgriep in het Wormer- en Jisperveld

17 juni 2022 | Jowien van der Vegte

In het Wormer- en Jisperveld en polder IJdoorn bij Durgerdam heerst vogelgriep. Er liggen helaas veel dode ganzen die overleden zijn aan vogelgriep. Deze ganzen gaan we opruimen. De boswachters lopen daarom in witte beschermende pakken door het veld.

Maaien in het Wormer- en Jisperveld

Miriam ten Haaf, gebiedscoördinator Wormer- en Jisperveld van Natuurmonumenten: ‘Het is heel vervelend om te zien dat de vogelgriep nu ook in ons gebied heerst. Er liggen op sommige percelen diverse dode ganzen. We ruimen deze dode vogels op in de hoop dat het virus zich niet verder verspreidt. We doen er alles aan om te voorkomen dat ook de weidevogels zoals de grutto het vogelgriepvirus krijgen. Bovendien ruimen we de dode ganzen op om te kunnen maaien. Maaien is nodig om de weilanden geschikt te houden voor de grutto’s.’

Wat kun jij doen om verspreiding te voorkomen?

  • Raak geen zieke en dode vogels aan en blijf uit de buurt van vogels die afwijkend gedrag vertonen. Vogels met vogelgriep kunnen ongecontroleerde bewegingen maken of heel suffig ogen.
  • Houd honden (kort) aan de lijn. Honden kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die vogelgriep hebben.
  • Blijf op de paden. Probeer zoveel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Hiermee voorkom je de verstoring van watervogels en verklein je de kans op verspreiding.
  • Mocht je onverhoopt dode vogels tegenkomen, dan is een enkele dode vogel niet meteen vreemd, maar vind je meerdere dode of zieke vogels in één gebied dan kun je daarvan melding maken via dit meldingsformulier van het Dutch Wildlife Health Centre: https://dwhc.nl/meldingsformulier/ .

Wat is vogelgriep?

Vogelgriep is een zoönose. Dit betekent dat het overgedragen kan worden van zieke vogels op mensen. Er zijn echter nog geen gevallen bekend dat het vervolgens ook weer van mens-op-mens overgedragen kan worden. Dit geeft echter wel reden tot voorzichtigheid. De huidige vogelgriep is een zogenoemde hoogpathogene variant. Deze is voor vogels erg besmettelijk. De vogelgriep wordt voornamelijk bij trekvogels en watervogels gevonden.

Dat er vogelgriep heerst is geen nieuws, maar dat het ook in de zomer optreedt is helaas nieuw. Het vogelgriepvirus is in heel Europa aanwezig.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter