Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voorrang voor weidevogels: werk ligt stil

03 april 2024 | Jowien van der Vegte

Het Wormer- en Jisperveld, de lappendeken van water en land, is gelukkig nog steeds een favoriet onder de weidevogels. De grutto’s zijn weer gearriveerd en goed te zien en te horen. Dat betekent dat Natuurmonumenten haar werkzaamheden in het gebied voor de komende vier maanden stillegt. Op een paar noodzakelijke werkzaamheden na. Ben je benieuwd wat er in het gebied gebeurd is, en wat er na het broedseizoen op de planning staat?

nieuwe oeverbeschoeiing in het Wormer en Jisperveld

In het veenweidegebied brokkelen veenmosrietland en weidevogelgrasland af (dit heet afkalving). Het open water dat daardoor ontstaat groeit nauwelijks meer op natuurlijke wijze dicht. Voor weidevogels zijn de percelen belangrijke leef- en broedgebieden. Daarom heeft Natuurmonumenten vanaf januari 2024 tot de start van het broedseizoen verschillende werkzaamheden uitgevoerd om delen van het natuurgebied te herstellen.

Om verdere afkalving te voorkomen, is er in de afgelopen maanden ongeveer 2 kilometer oeverbescherming geplaatst. Daarmee worden de oevers beschermd tegen de golfslag van het water. En zo is de oever beter opgewassen tegen ganzen die op veel plekken de grond vertrappen. De oeverbescherming helpt het weiland voor de weidevogels en het bijzondere veenmosrietland te behouden. Verder zijn er een paar percelen (7 hectare/14 voetbalvelden) ten noorden van de Merken voorzien van vlotterunits, inlaten en een nieuwe ijzeren weidemolen. Daarmee kan het waterpeil in het grasland beter beheerd worden, en kan in droge periodes het grasland voldoende water krijgen. We zijn benieuwd of de grutto hier dit broedseizoen al met haar kuikens van gaat genieten.

Het plas drasperceel naast de beheerboerderij van Natuurmonumenten is in vroege voorjaar een oase voor de weidevogels. Net terug uit het zuiden kunnen ze hier veel voedsel vinden en opvetten voor het broedseizoen. Omdat het plasdras naast de beheerboerderij lek was, heeft Natuurmonumenten een noodreparatie gedaan. Na het broedseizoen wordt de plasdras verder opgeknapt en indien nodig voorzien van een nieuwe wand. Dit herstel is belangrijk voor de weidevogels. Het is voor hen een ideale plek om voedsel te vinden, ook ter voorbereiding op hun trek terug naar de overwinteringsgebieden.  

De vrijwilligersgroep heeft van meerdere eilandjes riet opgeruimd en met de boot afgevoerd.

de nieuwe weidemolen

de nieuwe weidemolen

vrijwilligers ruimen riet op in het Wormer en Jisperveld

vrijwilligers ruimen riet op in het Wormer en Jisperveld

Na het broedseizoen

Als het broedseizoen voorbij is (eind juni) en de jonge weidevogels uitgevlogen zijn, zal Natuurmonumenten werkzaamheden in het gebied weer oppakken. Als er nog vogels met jongen op het perceel zitten – dit wordt altijd gecheckt – wordt het werkt uitgesteld. Er staan al verschillende activiteiten op de planning. Er wordt verder gewerkt aan de oeverbescherming en nog een aantal percelen worden voorzien van vlotterunits en inlaten. Daarnaast komt een aantal nieuwe peilbuizen om de waterstand goed in de gaten te kunnen houden. De werkzaamheden worden betaald vanuit Natuurmonumenten en provincie Noord-Holland.

Maar eerst is het genieten geblazen, het wemelt van de weidevogels in het Wormer- en Jisperveld!

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter