Nieuws van de boswachter

Wandelroute Schaalsmeerpolder mogelijk afgesloten i.v.m. drukte

23 februari 2021 | Eveline Blok

De wandelroute door de Schaalsmeerpolder (Wormerland) is druk en bezoekers houden zich helaas vaak niet aan de regels. Dat levert overlast op voor mens én natuur. Ondertussen staat het broedseizoen voor de deur: een tijd waarin vogels extra kwetsbaar zijn. Boswachters van Natuurmonumenten vrezen dat ze het rondje moeten afsluiten als de overlast niet snel afneemt.

Grutto's op de vleugels

Boswachter Hessel Zoer: “Graag delen we deze wandelroute met de omgeving en maken we het voor iedereen mogelijk om van de natuur te genieten. Maar de huidige overlast is groot en als we moeten kiezen, gaat uiteindelijk natuurbescherming voor recreatie.”

Natuurbescherming voorop

Het rondje Schaalsmeerpolder is populair. En dat is niet zo gek: het is voor veel mensen hun dagelijkse ommetje, door een schitterende omgeving. In de buurt zijn bovendien weinig andere wandelroutes. Zoer licht toe wat het probleem is: “Mensen en honden lopen waar dat niet mag, er lopen honden los, hondenpoep wordt niet opgeruimd en er liggen vaak menselijke uitwerpselen. Bebording en het aanspreken van overtreders helpt te weinig en met toegenomen drukte is ook de overlast flink gegroeid. Maar we weten ook hoe mensen genieten van deze plek, dus we willen nog één keer proberen om samen met bezoekers de overlast te beperken zodat het rondje open kan blijven.”

Mogelijk dit broedseizoen dicht

Bij aanhoudende overlast wordt het wandelrondje voor het broedseizoen (15 maart) afgesloten. Maar ook daarna – het broedseizoen eindigt op 15 juli - wordt de overlast scherp in de gaten gehouden. Mocht er aanleiding zijn, wordt het rondje langer, of later alsnog, gesloten. Natuurmonumenten roept bezoekers daarom op om op de dijk te blijven en de hond (kort aan de lijn) daar ook te houden. Hondenpoep moet worden opgeruimd en wildplassen of -poepen is verboden. Burgemeester Judith Michel-de Jong reageert: “Ik hoop van harte dat dit wandelrondje open kan blijven, want voor veel bewoners is dit een heerlijk wandelgebied. Ik roep alle wandelaars op om zich hiervoor in te zetten.”

Verstoring leidt tot paniek, stress en sterfte

Rust is voor broedende vogels en vogels met jongen essentieel. Ze hebben hun energie hoognodig om te broeden en om jongen te voeden. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei. Door de paniek en stress hebben ze bovendien minder tijd om te eten of op de kuikens te letten. Dit resulteert in minder kuikens die volwassen kunnen worden.

Koeien ziek door hondenpoep

Koeien kunnen ziek worden van hondenpoep. In de hondenpoep kan de parasiet Neospora caninum voorkomen. Koeien krijgen die binnen via het poep in het gras of hooi. Hierdoor kan het ongeboren kalf sterven. De koe blijft levenslang besmet. Ruim hondenpoep daarom altijd op in weilanden waar koeien grazen en waar gras en hooi geoogst wordt.

Oproep: samen houden we Schaalsmeerpolder open

De dijk is alleen voor wandelaars toegankelijk (uitgezonderd werkverkeer en bewoners), met hond aan de lijn en op de weg. Ga even aan de kant voor werkverkeer en bewoners. We roepen iedereen op om zich aan de regels te houden. Dan kan de wandelroute open blijven. Zoer: “Kies voor de vogels: je bent ten slotte te gast in de natuur. Blijf op de dijk en houd je aangelijnde hond daar ook. Ruim uitwerpselen op. Samen kunnen we het mooie wandelrondje Schaalsmeerpolder open houden.”

Hond aan de lijn

Hond aan de lijn en op de weg

Eveline Blok
Eveline Blok
logo